Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Xuân Mùi
Ngày sinh: 1990
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Minh Hóa, Quảng Bình
Quê quán: Minh Hóa, Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Môi trường, Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2012
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Nhân viên
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý, tài nguyên, môi trường, ứng dụng GIS; Kết quả nghiên cứu khoa học; Viễn thám
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Địa chỉ: xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại cơ quan: 0232.3677021
Fax: 0232.3677021
E-mail: tranxuanmui@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/~tran-xuan-mui

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2009 đến Năm 2012: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Cử nhân địa lý ; Chuyên ngành - Môi trường Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 17-06-2012 đến 06-08-2013: Nhân viên - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và cứu hộ
Từ 07-08-2013 đến 07-06-2017: Chuyên viên - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban quản lý VQG PNKB

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng bản đồ sinh thái Karst Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt Nam và Hin Nậm Nô, Lào
Chủ nhiệm: Trần Xuân Mùi , Mã số: 03
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá hiện trạng môi trường hang Va và hang Sơn Đoòng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Xuân Mùi , Mã số: 02
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng atlas Phong Nha - Kẻ Bàng
Chủ nhiệm: Trần Xuân Mùi , Mã số: 01
[4] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu trong hang động Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Xuân Mùi , Mã số: 12
[5] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu, điều tra mức độ ảnh hưởng của các loài ngoại lai xâm hại tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và đề xuất giải pháp phòng ngừa.
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Xuân Mùi , Mã số: 03

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG LÁT CẮT TỔNG HỢP TỰ NHIÊN Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
Building up a natural synthesis slice at Phong Nha - Ke Bang National Park

Tác giả: Trần Xuân Mùi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 5 Năm: 2017
[2] Bài báo: Ứng dụng Viễn thám phân tích sự thay đổi nhiệt độ bề mặt tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng
Application of Remote Sensing to analyze temperature viarition in the area of Phong Nha Ke Bang National Park

Tác giả: Trần Xuân Mùi Tạp chí: TC Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Số: 01 Trang: 49-55 Năm: 2015
[3] Bài báo: Tác động của các yếu tố khí hậu lên hệ sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng
Impact of climate factors on the Phong Nha Ke Bang Ecosystem

Tác giả: Trần Xuân Mùi Tạp chí: Regional Technical Workshop: Mekong Protected Areas and Climate Change – Implications for Livelihoods and Development Số: Trang: Năm: 2014
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Bằng sáng tạo - Bằng lao động sáng tạo năm 2015 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; Năm: 2016, Quyết định số: Quyết định số 1226/QĐ-TLĐ.