Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phạm Thị Lấm
Ngày sinh: 1992
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Văn hóa - Du lịch, Tại: Đại học Sư Phạm Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2014
Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Du lịch
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 133, đường Trương Đăng Quế, Hòa Hải, Ngũ Jành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: Lam10cvnh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2010 đến Năm 2014: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Việt Nam học; Chuyên ngành - Văn hóa - Du lịch Tại Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG DỪA BẢY MẪU, XÃ CẨM THANH, HỘI AN
Participation of the local community in eco - tourism development at Bay Mau coconut forest, Cam Thanh commune, Hoi An

Tác giả: Phạm Thị Lấm Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 64 Năm: 2017
Quốc tế