Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Văn Lượng
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa Học ứng dụng, Đại học bách khoa TPHCM
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tranvluong@hcmut.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TƯƠNG TÁC GHÉP ĐÔI ĐẾN SỰ ĐỐI XỨNG CỦA KHE NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CHẤT SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO CHỨA OXIT ĐỒNG
INFLUENCE OF COUPLING MECHANISMS ON THE SYMMETRY OF ENERGY GAP IN COPPER OXIDE HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS

Tác giả: Trần Văn Lượng, Nguyễn Thị Ngọc Nữ Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 13 Năm: 2018
[2] Bài báo: MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN CHỈNH SỬA Ở SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ LỚP 12
SOME CONTENTS NEEDS TO BE MODIFIED IN PHYSICS TEXTBOOKS FOR CLASS 12

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Trần Văn Lượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 77 Năm: 2018
[3] Bài báo: SAI SÓT Ở CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI VIỆT NAM KHI VIẾT VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
Errors in Vietnam’s references on the theory of relativity

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Trần Văn Lượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 26 Năm: 2017
Quốc tế