Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Viết Nhi
Ngày sinh: 1989
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Giáo dục mầm non, Tại: Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 2011
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học mầm non
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục mầm non
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vietnhi110@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2007 đến Năm 2011: Trình độ - Đại học; Ngành - Giáo dục mầm non; Chuyên ngành - Giáo dục mầm non Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học (Giáo dục mầm non); Chuyên ngành - Giáo dục học (Giáo dục mầm non) Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2011 đến nay: Giảng viên - Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CẢI BIÊN TRÒ CHƠI DÂN GIAN - MỘT HƯỚNG ĐA DẠNG HÓA TRÒ CHƠI DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON
REDESIGNING FOLK GAMES - A DIRECTION TO DIVERSIFY TEACHING GAMES AT PRESCHOOLS

Tác giả: Trần Viết Nhi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 85 Năm: 2019
[2] Bài báo: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
TRAINING THE SELF-PROTECTION SKILLS FOR KINDERGARTENERS FROM 5 TO 6 YEARS OLD THROUGH THE SURROUNDING ENVIRONMENT DISCOVERY ACTIVITIES

Tác giả: Trần Viết Nhi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 110 Năm: 2018
[3] Bài báo: THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
Experimenting some measures to develop the skill of using diagrams for pre-schoolers aged 5 to 6 through their science discovery activity

Tác giả: Trần Viết Nhi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04) Trang: 65 Năm: 2017
Quốc tế