Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Văn Biên
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
E-mail: biennv@hnue.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM STEM TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM
DEVELOPING THE MODEL FOR STEM CENTER AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Tác giả: Nguyễn Văn Biên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 7 Năm: 2018
Quốc tế