Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương (ĐH Nha Trang)
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Nha Trang, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại cơ quan:
E-mail: phamthithuhuong@ukh.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHÀ VĂN - MỘT KIỂU NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1986
The writer - a special type of character in the Vietnamese prose since 1986

Tác giả: Phạm Thị Thu Hương (ĐH Nha Trang) Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03).2017 Trang: 58 Năm: 2017
Quốc tế