Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Huỳnh Trọng Dương
Ngày sinh: 1969
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quảng Nam
Điện thoại cơ quan:
E-mail: htduong.dqu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BẰNG PHẦN MỀM MATHEMATICA
BUILDING MODELS COMBINING TWO SIMPLE HARMONIC MOTIONS WITH MATHEMATICA SOFWARE

Tác giả: Cộng sự, Huỳnh Trọng Dương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 17 Năm: 2018
[2] Bài báo: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MÔN VẬT LÍ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
Measures to develop students’ experimental practice skills in physics at high school

Tác giả: Huỳnh Trọng Dương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04) Trang: 37 Năm: 2017
Quốc tế