Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Văn Tổng Tổng
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường THPH Nguyễn Trường Tộ - 147 Ngô Gia Tự - P. Phú Đông - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenvantong78@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT “HOA BƯƠM BƯỚM” VÀ “NGƯỜI VỀ ĐẦU NON” CỦA VÕ HỒNG
Autobiographical elements in the novels “Hoa bươm bướm” (The butterfly flower) and “Người về đầu non” (Back to the mountain) by Vo Hong

Tác giả: Nguyễn Văn Tổng Tổng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04) Trang: 20 Năm: 2017
Quốc tế