Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 01 Vũ Văn Dũng quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nanale2504@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO Ở DINH QUẢNG NAM THỜI CHÚA NGUYỄN (1602 - 1775)
Activities to protect sovereignty over the sea and islands in Quang Nam under the Nguyen dynasty (1602 - 1775)

Tác giả: Lê Thị Huyền Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 51 Năm: 2017
Quốc tế