Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chinh
Ngày sinh: 1956
Giới tính: Nam
Nơi sinh: -Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Quê quán: -Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tiếng Nga, Tại: ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội - Việt Nam, Năm: 1978
Đơn vị công tác: Cơ quan Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học; Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; Văn hóa học; Việt Nam học
Chuyên ngành giảng dạy: Văn hóa học; Ngôn ngữ học; Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; Việt nam học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: - 131 Lương Nhữ Hộc, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nnchinh@ufl.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~scv.udn.vn/nguyen-ngoc-chinh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1973 đến Năm 1978: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Sư phạm; Chuyên ngành - Tiếng Nga Tại ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 1980 đến Năm 1982: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Sư phạm; Chuyên ngành - Tiếng Nga Tại ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 1997 đến Năm 2001: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Ngữ văn; Chuyên ngành - Xlavo Tại ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 04-04-1994 đến 14-12-2015: Phó ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-03-2016 đến nay: GVCC - Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức năng lực về BVMT cho sinh viên các trường Đại học sư phạm,Cao đẳng sư phạm,trung học sư phạm các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên
Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh , Thành viên: Nguyễn Thị Đào ,Nguyễn Ngọc Chinh ,Nguyễn Thị Diễm My , Mã số: NVKHCN 2012
[2] Cấp Bộ: Nghiên cứu biên soạn sách về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 7
Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh , Thành viên: Nguyễn Thị Đào ,Nguyễn Ngọc Chinh , Mã số: NVKHCN CẤP BỘ

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CHỮ VIẾT TIẾNG Ê-ĐÊ TRONG ĐỘ TUỔI HỌC SINH TIỂU HỌC Ở XÃ EA HỒ, HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK
THE ACTUAL USE THE E-DE LANGUAGE OF SCRIPTS IN ELEMENTARY SCHOOL AGE IN EA HO COMMUNE, KRONG NANG DISTRICT, DAK LAK PROVINCE

Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 103 Năm: 2018
[2] Bài báo: Nghiên cứu thực trạng nhận thức về môi trường của sinh viên sư phạm vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
A RESEARCH ON THE AVVARENESS OF THE PEDAGOGICAL STUDENTS IN SOUTHERN CENTRAL AREAS AND HIGHLANDS

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Chinh Tạp chí: Đại học Đà Nẵng Số: 2(63) Trang: 1--5 Năm: 2013
[3] Bài báo: Đề thi tiếng anh của trường công nghệ - Đại học Đà Nẵng: Khảo sát phương pháp và nội dung giảng dạy trong quy trình biên soạn đề thi
ENGLISH TEST PAPERS AT THE COLLEGE OF TECHNOLOGY - DANANG UNIVERSITY: A STUDY ON THE TEACHING CONTENTS AND TECHNIQUES IN THE PROCEDURE OF TEST DESIGN

Tác giả: Hồ Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Chinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(67) Trang: 165-172 Năm: 2013
[4] Tham luận: Đặc điểm tương đồng và dị biệt của ngôn ngữ và của văn hoá Việt, Lào ảnh hưởng tới việc sử dụng, tiếp thu tiếng Việt trong quá trình học tập của sinh viên Lào
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân, Nguyễn Ngọc Chinh Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo “Ngữ học trẻ toàn quốc - 2007”, Vĩnh Phúc, 4/2007 Số: Trang: Năm: 2007
[5] Bài báo: Đặc điểm tương đồng và dị biệt của ngôn ngữ và của văn hoá Việt, Trung ảnh hưởng tới việc sử dụng, tiếp thu tiếng Việt trong quá trình học tập của sinh viên Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Hoàng Thân Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 3(20)/2007 Trang: Năm: 2007
[6] Bài báo: Xác định hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp cần rèn luyện cho sinh viên sư phạm
Tác giả: Lê Đình Sơn, Nguyễn Ngọc Chinh Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Số: 11 Trang: 47-51 Năm: 2006
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Huân chương - Lao động hạng 3 - Chủ tịch nước ; Năm: 2012, Quyết định số: 959/QĐ-CTN, Ngày 08-09-2002.
[2] Bằng khen - Thành tíc khoa học - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2011, Quyết định số: 2307.
[3] Khác - Nhà giáo ưu tú - Chủ tịch nước ; Năm: 2017, Quyết định số: 234, Ngày 18-11-2017.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (5)
1 Nguyễn Phan Quỳnh Trang

Đề tài: Ngôn ngữ marketing bán hàng trực tuyến trên mạng internet

ĐHĐN 2014 2015
2 Nguyễn Thanh Tình

Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ phóng sự trên báo "Đà Nẵng"

ĐHĐN 2014 2015
3 Trịnh Tam Anh

Đề tài: Đặc điểm địa danh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

2014 2014
4 Xa Doãn Hồng Thủy

Đề tài: Địa danh văn hóa du lịch Quảng Nam dưới góc nhìn ngôn ngữ

ĐHĐN 2014 2014
5 Nguyễn Văn Đoàn

Đề tài: Phương thức biểu đạt quan hệ so sánh trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nôi 2006 2010