Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đặng Thị Hoàng Hà
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dthha@pdu.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
TEACHER DEVELOPMENT POLICY AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN QUANG NGAI PROVINCE

Tác giả: Đặng Thị Hoàng Hà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 73 Năm: 2018
Quốc tế