Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Ái Thoa
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Phú Yên, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 18 Trần Phú, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thoanguyenpy@yahoo.com.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THỜI GIAN HUYỀN THOẠI TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
MYTHICAL TIME IN COMTEMPORARY VIETNAMESE FICTION

Tác giả: Ái Thoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 54 Năm: 2018
[2] Bài báo: KHÔNG GIAN HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ SAU 1986
MYTHICAL SPACE IN VIETNAMESE NOVELS SINCE 1986

Tác giả: Ái Thoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 75 Năm: 2018
Quốc tế