Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trương Trí Dũng
Ngày sinh: 1993
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Giáo viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết vành và mô - đun
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: K178/01 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: truongtridung120@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~7344

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2016 đến Năm 2018: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Toán học; Chuyên ngành - Đại số và Lý thuyết số Tại Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VỀ VÀNH LUỸ ĐẲNG - NỬA NGUYÊN TỐ
ON IDEMPOTENT - SEMIPRIME RINGS

Tác giả: Trương Trí Dũng, Trương Công Quỳnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 1 Năm: 2017
Quốc tế