Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Vương Cẩm Hương
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thành phố Quảng Ngãi
Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 176/1/2 Phan Đình Phùng-Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vchuong@pdu.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/~vuong-cam-huong

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THE PROCESS OF DESIGNING LESSONS BASED ON CHEMISTRY THEME TO DEVELOP STUDENTS’ SELF-STUDY ABILITY AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Vương Cẩm Hương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 80 Năm: 2018
Quốc tế