Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Ngô Thị Hoàng Vân
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quê quán: Xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy – học sinh học; Thực vật học
Chuyên ngành giảng dạy: Phương pháp dạy – học sinh học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - MT, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ngovan221188@gmail.com; nthvan@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ngo-thi-hoang-van

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Sinh học; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2012: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Thực vật học Tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-03-2017 đến nay: Giảng viên - Khoa Sinh - Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bộ tiêu bản thực vật họ Cúc (Asteraceae) tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Ngô Thị Hoàng Vân , Mã số: T2018-KN-06

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HỌ CÚC (ASTERACEAE) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
DIVERSITY SPECIES COMPOSITION OF FAMILY ASTERACEAE Dumort. IN DANANG CITY

Tác giả: Ngô Thị Hoàng Vân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 21 Năm: 2018
[2] Tham luận: ÁP DỤNG MÔ HÌNH KNOW – DO – BE TRONG XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF KNOW - DO - BE MODEL IN DESIGNING INTEGRATED LESSONS AT UNIVERSITY OF EDUCATION - DA NANG UNIVERSITY

Tác giả: Ngô Thị Hoàng Vân, Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2017 Số: Trang: Năm: 2017
Quốc tế