Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Vũ Khánh Trang
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: Cần cập nhật
Dân tộc: Cần cập nhật
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2011
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu: Hợp chất tự nhiên; Công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ sinh học ứng dụng
Chuyên ngành giảng dạy: Công nghệ sinh học môi trường; Miễn dịch học; Hợp chất có hoạt tính sinh học; Công nghệ sinh học dược liệu
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Mt, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lvktrang@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2011: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Công nghệ sinh học; Chuyên ngành - Công nghệ sinh học Tại Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2013 đến Năm 2015: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Công nghệ sinh học; Chuyên ngành - Công nghệ sinh học Tại Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Sơ bộ thành phần hoá thực vật và đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của các cao chiết từ lá Trâm bầu (Combretum quadrangulare) và lá Ngọc nữ biển (Clerodendrum inerme) trên dòng tế bào ung thư MCF-7 và HepG2
PHYTOCHEMICAL SCREENING AND CYTOTOXIC EVALUATION FROM LEAF EXTRACTS OF COMBRETUM QUADRANGULARE AND CLERODENDRUM INERME ON MCF-7 AND HEPG2 CANCER CELL LINES

Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 26 Năm: 2019
[2] Bài báo: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM
ISOLATED AND SELECTION Bacillus thuringiensis FROM OF SOME SOIL IN TIEN CANH COMMUNE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Võ Văn Minh, Lê Thị Mai, Cộng Sự 4, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 18 Năm: 2019
[3] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on the survival and reproduction of Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC sinh học Số: 41 Trang: 101-107 Năm: 2019
[4] Bài báo: TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG CỦA SỢI NẤM BÀO NGƯ VÀNG (PLEUROTUS CITRINOPILEATUS) ĐƯỢC NUÔI CẤY DỊCH THỂ TRONG NUÔI TRỒNG NẤM VÀ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU
POTENTIAL APPLICATION OF THE LIQUID SPAWN OF PLEUROTUS CITRINOPILEATUS FOR MUSHROOM CULTIVATION AND MEDICINE PRODUCTION

Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Nguyễn Thị Bích Hằng Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: 3 Trang: 1196-1204 Năm: 2018
[5] Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ NATRI ACETAT LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA VI TẢO LỤC HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
STUDY ON EFFECT OF GROWTH REGULATORS AND SODIUM ACETAT ON GROWTH OF HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn, Lê Vũ Khánh Trang, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: 3 Trang: 961-968 Năm: 2018
[6] Bài báo: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH KHÁNG NẤM FUSARIUM SP. ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NẢY MẦM CỦA HẠT CÀ PHÊ TẠI HUYỆN KON RẪY TÌNH KONTUM
STUDY ON MICROBIAL PREPARATIONS PRODUCTION AGAINS FUNGI FUSARIUM SP. AFFECTING THE SPROUT OF COFFE SEED IN KONRAY DISTRICT, KON TUM PROVINCE

Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Võ Châu Tuấn, Đoàn Thị Vân Tạp chí: Hội thảo Quốc Gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16 Số: 16 Trang: 258-266 Năm: 2017
Quốc tế
[1] Bài báo: Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris
Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: Journal of Advances in Biology & Biotechnology Số: 19 Trang: 1-8 Năm: 2018