Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Bảo Nguyên
Ngày sinh: 1990
Giới tính: Nam
Nơi sinh: An Giang
Quê quán: Long Xuyên, An Giang
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học An Giang, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục; Khoa học Xã hội và nhân văn
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục QP và AN
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TPLX, AG
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tbnguyen@agu.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~http://scv.ued.udn.vn/ly_lich/cn_chi_tiet

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
CAUSALITY OF CAUSES - RESULTS OF ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION PROBLEMS IN VIETNAM

Tác giả: Trần Bảo Nguyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 61 Năm: 2018
Quốc tế