Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Noor Ahmad Baba
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Central University of Kashmir, 190015 Srinagar, Jammu & Kashmir, India
Điện thoại cơ quan:
E-mail: noorahmad.baba@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT HỆ THỐNG GIÁO DỤC TỐT: BÀI HỌC TỪ THỰC TIỄN Ở ẤN ĐỘ
CONTOURS OF A GOOD EDUCATIONAL SYSTEM: LESSONS FROM THE GOOD PRACTICES IN INDIA

Tác giả: Noor Ahmad Baba Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 60 Năm: 2017
Quốc tế