Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ngày sinh: 1972
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác sinh viên; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Điện thoại cơ quan:
E-mail: anhcuong1964@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG VIỆC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN LEGAL EDUCATION FOR STUDENTS AT THE PRESENT TIME

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 25 Năm: 2017
Quốc tế