Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Bùi Thị Luyến
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Trà Vinh, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa -Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh.
Điện thoại cơ quan:
E-mail: btluyen@tvu.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN KHMER NAM BỘ THEO ĐỊNH HƯỚNG
CURRICULUM DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF TRAINING ACTIVITIES FOR THE SOUTHERN KHMER LANGUAGE PHILOLOGICAL PEDAGOGY DISCIPLINE IN THE DIRECTION OF ENHANCING STUDENTS’ COMPETENCES

Tác giả: Bùi Thị Luyến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 48 Năm: 2017
Quốc tế