Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Hữu Duy Viễn
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa lý - CTXH, Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại cơ quan:
E-mail: viennhd@qbu.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY
SOME EXPERIENCE IN TRAINING GENERAL EDUCATION TEACHERS IN THE WORLD AND ORIENTATION FOR APPLICATION IN THE CURRENT SITUATION OF VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Hữu Duy Viễn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 113 Năm: 2017
Quốc tế