Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phạm Bích Thủy
Ngày sinh: 1973
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản lý giáo dục - Trường Cán bộ quản lí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quận 1 – Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thuyqlgd08@yahoo.com.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM
REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR SCHOOL MANAGERS OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD AND HOW TO APPLY TO VIETNAM

Tác giả: Cộng Sự 1, Phạm Bích Thủy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 99 Năm: 2017
Quốc tế