Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Vũ Duy Phương
Ngày sinh: 1975
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Hoa Tử, Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hoatutiensinh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CÁC BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC BÀI MỞ ĐẦU VẬT LÍ 10
REALITY EXERCISES USED TO TEACH PHYSICS INTRODUCTORY LESSON - GRADE 10

Tác giả: Vũ Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 83 Năm: 2018
Quốc tế