Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Quang Linh
Ngày sinh: 1972
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenquanglinh@dhsptn.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “ROBOT ĐƠN GIẢN” CHO HỌC SINH LỚP 7
DESIGNING EXPERIENTIAL ACTIVITIES FOR THE TOPICS "SIMPLE ROBOT" FOR GRADE 7 STUDENTS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Quang Linh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 49 Năm: 2018
[2] Bài báo: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KIẾN THỨC “MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU” - VẬT LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
DESIGNING THE TEACHING PROCESS OF THEORY LESSON “ELECTRICITY GENERATOR, ALTERNATING CURRENT MOTOR” IN PHYSICS GRADE 12 FOLLOWING STEM APPROACH

Tác giả: Cộng sự, Cộng Sự 1, Nguyễn Quang Linh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 53 Năm: 2018
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Dạy học chủ đề STEM cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ĐHSP TP Hồ Chí Minh Công tý CPTM in Nhật Nam, Quận Tân Phú, TP HCM; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam