Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Ngọc Thắng
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ngocthangbp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THEME-BASED TEACHING APPROACHES TO PHYSICS IN HIGH SCHOOL

Tác giả: Cộng sự, Trần Ngọc Thắng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 104 Năm: 2018
Quốc tế