Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Hải Phòng, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Hải Phòng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thuylytunhien@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: DẠY HỌC LAMAP VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THCS TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
LAMAP TEACHING METHOD AND PROBLEM SOLVING SKILL DEVELOPMENT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN NEW GENERAL EDUCATION CURRICULUM

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 120 Năm: 2018
Quốc tế