Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thanhvan.hvu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỐI QUAN HỆ CỦA NĂNG LỰC CHUYỂN VỊ DIDACTIC VỚI NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DIDACTIC TRANSPOSITION AND THE CURICULUM DEVELOPTMENT CAPACITY OF PEDAGOGICAL STUDENTS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thị Thanh Vân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 133 Năm: 2018
Quốc tế