Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Võ Thanh Phước
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường THCS Nguyễn Huệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: phuoc0304@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Nghiên cứu tại các trường THCS quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng)
VIOLENCE PREVENTION EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: STATUS AND SOLUTIONS (Case studies from secondary schools at Hai Chau district, Danang city)

Tác giả: Cộng sự, Võ Thanh Phước Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 118 Năm: 2018
Quốc tế