Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Yang Jian
Ngày sinh: 1973
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc
Điện thoại cơ quan:
E-mail: kien1005@163.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: GIẢI CẤU TRÚC VÀ SỰ LƯU TRUYỀN CỦA TIỂU THUYẾT KIM VÂN KIỀU TRUYỆN Ở VIỆT NAM: PHÂN TÍCH VIỆC DỊCH MANG TÍNH SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN DU TRONG TRUYỆN KIỀU
UNDER THE PERSPECTIVE OF DECONSTRUCTION ANALYSIS THE INFLUENCE OF THE JIN YUN QIAO’S BIOGRAPHY IN VIETNAM: DISCUSS THE CREATIVE TRANSLATION WAY OF NGUYEN DU

Tác giả: Yang Jian Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 81 Năm: 2018
Quốc tế