Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Hùng Thế Bình
Ngày sinh: 1975
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hungthebinh@qq.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG VIỆT Ở TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE LANGUAGE SPECIALIZATION IN YUNNAN, CHINA

Tác giả: Hùng Thế Bình Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 89 Năm: 2018
Quốc tế