Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Minh Chiến
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán: Quế Sơn, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, 16 Trần Quý Cáp, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại cơ quan: 0235.3995954
E-mail: chientuyengiaoqn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~Lê Minh Chiến

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VAI TRÒ CĂN CỨ HÒN TÀU ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA ĐẶC KHU QUẢNG ĐÀ (1968-1975)
THE ROLE OF HON TAU BASE FOR THE QUANG DA REVOLUTIONARY MOVEMENT (1968-1975)

Tác giả: Lê Minh Chiến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 39 Năm: 2018
Quốc tế