Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Đại học Huế, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại
Chuyên ngành giảng dạy: Văn học Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 60 Đoàn Thị Điểm, Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ltxuan07@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 02-02-2006 đến 18-02-2019: Giảng viên - Đại học Ngoại ngữ, Huế

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TINH THẦN NỮ QUYỀN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA Y BAN
FEMINIST SPIRIT IN Y BAN’S SHORT STORIES

Tác giả: Lê Thị Thanh Xuân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 67 Năm: 2019
[2] Bài báo: Tinh thần nữ quyền trong truyện ngắn của Trần Thùy Mai
Feminist spirit in Tran Thuy Mai's short stories

Tác giả: Lê Thị Thanh Xuân Tạp chí: TC Khoa học và công nghệ Đại học Khoa học Huế Số: 3 Trang: 113-122 Năm: 2018
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - cấp trường - Trường Đại học Ngoại ngữ ; Năm: 2017 - 2018, Quyết định số: 1187/QĐ-ĐHNN, Ngày 17-01-2017.