Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đào Thị Thanh Phượng
Ngày sinh: 1972
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2019)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dttphuong@ufl.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỬ DỤNG TÀI LIỆU NGUYÊN BẢN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ TẠI MIỀN TRUNG
AUTHENTIC MATERIALS USE IN LANGUAGE UNIVERSITIES IN CENTRAL OF VIETNAM

Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 105 Năm: 2019
Quốc tế