Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Huỳnh Minh Sơn
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~huynh-minh-son

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý học sinh, sinh viên Đại học Đà Nẵng dựa trên chuẩn web 2.0 và công nghệ dotnet cho phần mềm ứng dụng
Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu , Thành viên: Phạm Phi Phụng ,Huỳnh Minh Sơn ,Đinh Quang Trung , Mã số: dn2013

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đánh giá hiệu quả giải pháp dùng ống thép rỗng nhồi bê tông cho cột nhà cao tầng tính toán theo các tiêu chuẩn của Nga và Châu Âu
Evaluating the efficiency in using concretted-fiiled steel hollow section columns for high-rise buildings calculated according to Russiacode and Eurocode

Tác giả: Huỳnh Minh Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(64) Trang: 96-102 Năm: 2013
[2] Bài báo: Thiết lập các đường cong tương tác (M-N) và (M-V) theo tiêu chuẩn Eurocode4 (Châu Âu) để tính toán khả năng chịu nén lệch tâm xiên của cột liên hợp thép-bê tông có kể đến ảnh hưởng của lực cắt
Setting interaction curves (M-N) and (M-V) according to Eurocode4 (Europe) to design a composite column under combined compression and bi-axial bending inclusive of the influence of shear force

Tác giả: Huỳnh Minh Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 4(64) Trang: 90-95 Năm: 2013
[3] Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thanh căng ứng suất trước trong dầm liên hợp thép - bêtông để ứng dụng trong công trình xây dựng nhịp lớn
A study on using external tendons for prestressing steel-concrete composite beams applied to long span buildings

Tác giả: Trần Đức Long, Huỳnh Minh Sơn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 11(60) Trang: 84-89 Năm: 2012
Quốc tế