Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Chu Đình Kiên
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2019)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 123 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: chudinhkiengdmn2015@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CHẾ ĐỘ APARTHEID TRONG TUỔI SẮT ĐÁ CỦA JOHN MAXWELL COETZEE
APARTHEID IN AGE OF IRON BY JOHN MAXWELL COETZEE

Tác giả: Chu Đình Kiên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 55 Năm: 2019
[2] Bài báo: CON NGƯỜI HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CUỘC ĐỜI VÀ THỜI ĐẠI CỦA MICHAEL K
Postmodern people in Life and Times of Michael K

Tác giả: Chu Đình Kiên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 45 Năm: 2019
Quốc tế