Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trịnh Đông Thư
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2019)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: trinhdongthu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỬ DỤNG CÂU HỎI NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
USING COGNITIVE QUESTIONS IN TEACHING BIOLOGY IN HIGH SCHOOL

Tác giả: Trịnh Đông Thư Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 112 Năm: 2019
Quốc tế