Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Cộng sự
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~cong-su

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng Âm-Điện-Từ trong các hệ thấp chiều
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Cộng sự , Mã số: QGTĐ. No. 12. 01
[2] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng , hố lượng tử ,dây lượng tử ,...”
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Hoàng Đình Triển ,Cộng sự , Mã số: 103.01.18.09
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện từ trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử)
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Hoàng Đình Triển ,Cộng sự , Mã số: QG-09-02
[4] Tỉnh/Thành phố: Thực trạng giáo dục miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng và các giải pháp .
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Chiến , Thành viên: Cộng sự , Mã số:
[5] Cấp Bộ trọng điểm: Chương trình nghiên cứu Triều Nguyễn
Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam , Thành viên: Cộng sự , Mã số: B92-28-07-TĐ
[6] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò
Chủ nhiệm: , Thành viên: Cộng sự , Mã số: Đ2015-03-75

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại
Enhancing the efficiency of resolving trade disputes by trade property

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Hoài Thương Tạp chí: Hội thảo quốc tế: “Thương mại và phân phối" Số: Trang: 278-283 Năm: 2020
[2] Bài báo: PHÂN BỐ BIÊN ĐỘ XUNG ION HÓA CỦA BUỒNG PHÂN HẠCH
THE DISTRIBUTION OF THE IONIZATION PULSE AMPLITUDES OF THE FISSION CHAMBER

Tác giả: Dụng Văn Lữ, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 7 Năm: 2020
[3] Bài báo: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA HOA KỲ VÀ TÂY ẤN THUỘC ANH (1823 - 1846)
TRADE RELATIONS BETWEEN THE UNITED STATES AND THE BRITISH WEST INDIES (1823 - 1846)

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Kim Tiến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 54 Năm: 2020
[4] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU DẠNG MOND-WEIR CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TOÁN HỌC VỚI RÀNG BUỘC CÂN BẰNG
NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS FOR THE MOND-WEIR TYPE DUAL PROBLEM OF MATHEMATICAL PROGRAMMING PROBLEM WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học -Trường Đại học Quảng Nam Số: No.16/2020 Trang: trang 87-96 Năm: 2020
[5] Bài báo: Sự cần thiết của việc sử dụng án lệ vào nghiên cứu và giảng dạy đối với sinh viên luật hiện nay
The necessity of using case law in research and teaching law students today

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Hoài Thương Tạp chí: TC Dạy và Học ngày nay Số: 3 Trang: Năm: 2020
[6] Bài báo: Nhân giống in vitro cây Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz): một loài phong lan quý hiếm
IN VITRO PROPAGATION OF A RARE AND ENDANGERED ORCHID SPECIES Hygrochilus parishii Pfitz

Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần, Đàm Minh Anh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 9 Năm: 2019
[7] Bài báo: Nghiên cứu các phương tiện liên kết trong các bài nghe hiểu IELTS
A STUDY OF COHESIVE DEVICES IN IELTS LISTENING TASKS

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 67 Năm: 2019
[8] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CẤP CAO CHO NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU VÀ HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC SỬ DỤNG ĐẠO HÀM STUDNIARSKI
HIGHER ORDER NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR LOCAL WEAK AND HENIG EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS USING STUDNIARSKI'S DERIVATIVES

Tác giả: D. D Hang, Cộng sự, Trần Văn Sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số: T.208,S.15: http://jst.tnu.edu.vn/jst/ft/view/60 Trang: Trang 185-190 Năm: 2019
[9] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM YẾU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL WEAKLY EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng sự Tạp chí: TC KHoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, ĐH huế Số: Vol.14, Number 1 (2019) Trang: 1-12 Năm: 2019
[10] Bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỂ SÁNG TẠO VÀ CHỨNG MINH MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC
Application of tangent equations to creative and prove some inequalities

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 7 Năm: 2019
[11] Bài báo: Electrochemical synthesis of CuTCNQF and Evaluation of its catalytic activities
Electrochemical synthesis of CuTCNQF and Evaluation of its catalytic activities

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Trần Đức Mạnh, Cộng sự Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 30 Trang: Năm: 2019
[12] Bài báo: Tổng hợp điện hóa và hóa học [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF- polymer mang 2D
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Lê Tự Hải, Võ Thắng Nguyên, Mai Văn Bảy, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: Năm: 2019
[13] Bài báo: PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS IN STATISTICS
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng sự Tạp chí: Vietnam Journal of Education Số: Volume 5 (December 2018) (English version) Trang: 195-201 Năm: 2019
[14] Bài báo: TÍNH ĐỐI NGẪU DẠNG WOLFE CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU TUYẾN TÍNH VỚI RÀNG BUỘC CÂN BẰNG
WoOLFE TYPE DUALITY FOR LINEAR OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: (Accepted) Trang: Năm: 2019
[15] Bài báo: Đặc trưng trang phục ông Tổng trong tang ma của người Việt tại Đà Nẵng
Clothing features of the General in Vietnamese funerals in Danang city

Tác giả: Hoàng Thị Mai Sa, Cộng sự Tạp chí: TC Nhân lực Khoa học xã hội Số: 3 (70) Trang: 70-76 Năm: 2019
[16] Bài báo: Hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc trên quan điểm tiếp cận nhân học
Planning and implementation of ethnic policy from an anthropological approach point of view

Tác giả: Hoàng Thị Mai Sa, Cộng sự Tạp chí: TC Nghiên cứu dân tộc Số: 1 (8) Trang: 26-29 Năm: 2019
[17] Bài báo: “Giải mã biểu tượng lợn/heo trong ngôn ngữ và tâm thức văn hóa Việt”
Tác giả: Trần Văn Sáng, Cộng sự Tạp chí: TC Huế Xưa và Nay Số: 1+2 Trang: tr.18-25 Năm: 2019
[18] Bài báo: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HOÁ ĐỂ NHẬN DIỆN CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HỮU CƠ
AN INVESTIGATION INTO REPRESENTATIVE MODELS FOR INDENTIFYING ORGANIC REACTION MECHANISMS

Tác giả: Đào Hùng Cường, Cộng sự, Bùi Ngọc Phương Châu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 13 Năm: 2018
[19] Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐIỆN HOÁ HỢP CHẤT CuTCNQF VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA NÓ
ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF CuTCNQF AND EVALUATION OF ITS CATALYTIC ACTIVITIES

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Trần Đức Mạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 7 Năm: 2018
[20] Bài báo: TÍNH ĐỐI NGẪU DẠNG WOLFE CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU TUYẾN TÍNH VỚI RÀNG BUỘC CÂN BẰNG
WOLFE TYPE DUALITY FOR LINEAR OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[21] Bài báo: ĐỐI NGẪU KIỂU MOND-WEIR CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU TUYẾN TÍNH VỚI RÀNG BUỘC CÂN BẰNG
MOND-WEIR TYPE DUALITY FOR LINEAR OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[22] Bài báo: Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model
Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model

Tác giả: Võ Văn Minh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Cộng sự Tạp chí: Scientific reports Số: 8 Trang: Năm: 2018
[23] Bài báo: Tính kí hiệu hoá trong ngôn ngữ nghệ thuật và một lối dẫn vào truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế Số: Trang: 463-474 Năm: 2018
[24] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM YẾU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL WEAKLY EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS

Tác giả: T.V. Su, Cộng sự Tạp chí: TC KHoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, ĐH huế Số: Trang: Năm: 2018
[25] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM SIÊU HỮU HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL SUPEREFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS

Tác giả: T.V. Su, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học, Trường Đại học Quảng Nam Số: Trang: Năm: 2018
[26] Bài báo: Vai trò của liên kết hình thức trong việc tổ chức văn bản bài bình luận trên báo Đà Nẵng
Role of the formal cohesion in organizing commentarial text in Danang newspapers

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế Số: Trang: 165-177 Năm: 2018
[27] Bài báo: Vai trò của liên kết hình thức trong việc tổ chức văn bản bài bình luận trên báo Đà Nẵng
Role of the formal cohesion in organizing commentarial text in Danang newspapers

Tác giả: Lê Đức Luận, Cộng sự Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế Số: Trang: 274-281 Năm: 2018
[28] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ TỐI ƯU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU TOÀN CỤC CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR GLOBALLY EFFICIENT SOLUTIONS OF CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS AND APPLICATIONS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Đại học Quảng Nam Số: Vol. 13 Trang: pp. 62-72 Năm: 2018
[29] Bài báo: Hình ảnh di sản đô thị dựa trên đặc điểm thương hiệu hướng đến: Trường hợp TP Đà Nẵng, Việt Nam
Urban heritage image based on destination brand personality: The case of Danang city, Vietnam

Tác giả: Nguyễn Đặng Thảo Nguyên, Cộng sự Tạp chí: International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018) Số: ISBN: 978-604-84-3471-7 Trang: 288-299 Năm: 2018
[30] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ THEO ĐẠO HÀM STUDNIARSKI
NECESSARY OPTIMALITY CONDITIONS FOR LOCAL WEAK EFFICIENT SOLUTION OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS VIA STUDNIARSKI'S DERIVATIVES

Tác giả: D. D Hang, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số: Trang: 6 pp Năm: 2018
[31] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT VỚI CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGNING AND USING THE EXPERIMENTS RELATED TO EVERYDAY LIFE IN TEACHING PHYSICS AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Cộng sự, Võ Thị Minh Ngọc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 66 Năm: 2018
[32] Bài báo: XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ STEM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ” - VẬT LÍ 10
BUILDING THE STEM EDUCATIONAL SUBJECTS IN TEACHING THE CHAPTER: “SOLID AND LIQUID. THE TRANSITION STATE” - PHYSICS 10

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thanh Nga Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 61 Năm: 2018
[33] Bài báo: TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN CƠ SỞ VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGÀNH VẬT LÍ
ORGANIZATION OF PROBLEM-BASED LEARNING FOR NON-SPECIALIZED PHYSICS STUDENTS

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Thanh Huyền Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 44 Năm: 2018
[34] Bài báo: CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TOOLS FOR EVALUATION OF STUDENTS’ SCIENTIFIC CAPACITY IN INTEGRATED TEACHING NATURAL SCIENCE SUBJECTS

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Thuần Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 111 Năm: 2018
[35] Bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BẰNG PHẦN MỀM MATHEMATICA
BUILDING MODELS COMBINING TWO SIMPLE HARMONIC MOTIONS WITH MATHEMATICA SOFWARE

Tác giả: Cộng sự, Huỳnh Trọng Dương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 17 Năm: 2018
[36] Bài báo: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KIẾN THỨC “MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU” - VẬT LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
DESIGNING THE TEACHING PROCESS OF THEORY LESSON “ELECTRICITY GENERATOR, ALTERNATING CURRENT MOTOR” IN PHYSICS GRADE 12 FOLLOWING STEM APPROACH

Tác giả: Cộng sự, Cộng Sự 1, Nguyễn Quang Linh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 53 Năm: 2018
[37] Bài báo: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM
IMPROVING THE ABILITIES TO DESIGN ASSESSMENT TOOLS FOR STUDENT EVALUATION

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 47 Năm: 2018
[38] Bài báo: TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “CHẾ TẠO MÁY LẠNH MINI DI ĐỘNG” - VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
TEACHING THE TOPIC OF "MOBILE MINI-AIR CONDITIONER" (GRADE 10 PHYSICS) IN STEM - ORIENTED EDUCATION

Tác giả: Cộng sự, Cộng Sự 1, Phùng Thị Tố Loan Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 59 Năm: 2018
[39] Bài báo: CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỚI MÔN VẬT LÍ
THE NECESSITY TO UNDERSTAND THE KNOWLEDGE OF NEW PHYSICS CURRICULUM

Tác giả: Cộng sự, Lê Thị Thanh Thảo Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 110 Năm: 2018
[40] Bài báo: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THEME-BASED TEACHING APPROACHES TO PHYSICS IN HIGH SCHOOL

Tác giả: Cộng sự, Trần Ngọc Thắng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 104 Năm: 2018
[41] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ CÁC ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CỦA VẬT LÍ THUỘC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” - VẬT LÍ 10
DEVELOPING THE STUDENT PROBLEM-SOLVING CAPACITY THROUGH THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON TECHNICAL APPLICAIONS OF PHYSICS IN THE CHAPTER "GAS" - PHYSICS 10

Tác giả: Cộng sự, Phạm Xuân Quế Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 98 Năm: 2018
[42] Bài báo: CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM QUANG HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH
MAKING AND USING OPTICS LAB EXPERIMENT KIT IN PHYSICS TEACHING TO DEVELOP STUDENT’S PRACTICAL COMPETENCY

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Văn Nghĩa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 74 Năm: 2018
[43] Bài báo: SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
FLIPPED CLASSROOM MODEL IN TEACHING PHYSICS AT HIGH SCHOOLS TO PROMOTE STUDENT’S CREATIVITY AND PROBLEM SOLVING COMPETENCY

Tác giả: Cộng sự, Ngô Trọng Tuệ Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 130 Năm: 2018
[44] Bài báo: Chỉnh hóa thưa có ràng buộc cho bài toán ngược tuyến tính trên một tập lồi đóng
Constrained sparsity regularization for linear inverse problems on a closed convex set

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7(128) Trang: 85-89 Năm: 2018
[45] Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ về không gian Tây Nguyên trong thơ Văn Công Hùng
The aesthetic signals of the central highlands in poetry by Van Cong Hung

Tác giả: Lê Đức Luận, Cộng sự Tạp chí: III МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОНЛАЙН- СЕМИНАРА Số: 7 (274)2018 Trang: 117-123 Năm: 2018
[46] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU CÓ ĐIỀU KIỆN “WATER-FILLING”
SEMISMOOTH NEWTON METHOD FOR WATER - FILLING PROBLEMSWITH SUM POWER CONSTRAINT

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[47] Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ về không gian Tây Nguyên trong thơ Văn Công Hùng
The aesthetic signals of the central highlands in poetry by Van Cong Hung

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: Trang: 117-123 Năm: 2018
[48] Bài báo: Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động của hàm không trơn một biến.
APPLYING SEMISMOOTH NEWTON METHOD TO FIND FIXED POINTS OF NONSMOOTH FUNCTIONS OF ONE VARIABLE.

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(127) Trang: 37-40 Năm: 2018
[49] Bài báo: GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Nghiên cứu tại các trường THCS quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng)
VIOLENCE PREVENTION EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: STATUS AND SOLUTIONS (Case studies from secondary schools at Hai Chau district, Danang city)

Tác giả: Cộng sự, Võ Thanh Phước Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 118 Năm: 2018
[50] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN TÌM ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA HÀM KHÔNG TRƠN MỘT BIẾN
SEMISMOOTH NEWTON METHOD FINDS FIXED POINTS TO NONSMOOTH FUNCTIONS OF ONE VARIABLE

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phan Đức Tuấn, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2018
[51] Bài báo: ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
URBANIZATION AND TOURISM DEVELOPMENT IN DA NANG CITY

Tác giả: Nguyễn Đặng Thảo Nguyên, Cộng sự Tạp chí: Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X Số: ISBN 978-604-913-693-1 Trang: 805 - 816 Năm: 2018
[52] Bài báo: TRẮC NGHIỆM TOÁN HỌC: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ THỰC
MATHEMATICAL TEST: THE LIMIT OF REAL FUNCTIONS

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Số: Trang: 10 pages Năm: 2018
[53] Bài báo: HAM MUỐN XÊ DỊCH VÀ CON NGƯỜI TRUY TÌM BẢN THỂ TRONG KỂ XONG RỒI ĐI CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
THE DESIRE TO MOVE AND LOOK FOR TRUE SELF IN “KE XONG ROI DI” BY NGUYEN BINH PHUONG

Tác giả: Bùi Bích Hạnh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 52 Năm: 2018
[54] Bài báo: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO HS TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM
MANAGEMENT OF EDUCATION ON DROWNING PREVENTION FOR STUDENTS AT SECONDARY SCHOOLS IN DAI LOC DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 100 Năm: 2018
[55] Bài báo: ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM
TEACHER EDUCATION - INTERNATIONAL EXPERIENCE AND REALITY IN VIETNAM

Tác giả: Lê Quang Sơn, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 87 Năm: 2017
[56] Bài báo: KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Ở CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM
EXPERIENCE IN REFRESHER TRAINING FOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD AND ITS APPLICABILITY IN VIETNAM

Tác giả: Cộng sự, Đặng Danh Hướng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 43 Năm: 2017
[57] Bài báo: XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHOA HỌC KHI GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HÓA PHÂN TÍCH CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC
BUILDING UP SCIENTIFIC THINKING METHODS IN TEACHING ANALYTICAL CHEMISTRY FOR STUDENTS MAJORING IN CHEMISTRY EDUCATION

Tác giả: Cộng sự, Nguyen Mau Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 57 Năm: 2017
[58] Bài báo: Áp dụng mô hình Know - Do - Be trong xây dựng chủ đề dạy học tích hợp
Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1 Trang: Năm: 2017
[59] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Generalized newton method for non-continuous one-variable equations

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN (ngành: Toán, Ngôn ngữ, Giáo dục học) Số: 24(03) Trang: 19 Năm: 2017
[60] Bài báo: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 4
Applying the flipped classroom model in teaching the 4th grade mathematics

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03).2017 Trang: 93 Năm: 2017
[61] Bài báo: Một số tính chất cơ bản của đạo hàm Newton hàm một biến
Some basic properties of Newton derivative for one variable functions

Tác giả: Phạm Quý Mười, Phan Đức Tuấn, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(118) Trang: 94-98 Năm: 2017
[62] Bài báo: Tìm hiểu yếu tố lời tựa trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Cộng sự Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017 Số: Trang: 1139-1146 Năm: 2017
[63] Bài báo: HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ DỪA NƯỚC (Nipa fruticans Wurmb) TẠI XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Kim Yến, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Lâm nghiệp Số: 4/2016 (4676 - 4684) Trang: Năm: 2017
[64] Bài báo: Quản lý dạy học Tiếng Anh trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực người học
The management of teaching English at high schools in the learners’ competence-based approach

Tác giả: Trần Xuân Bách, Cộng sự Tạp chí: TC Giáo dục và Xã hội Số: Đặc biệt tháng 5/2017 Trang: 162-165 Năm: 2017
[65] Bài báo: Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực định hướng phát triển năng lực... trên địa bàn tp Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 4 Trang: 14-22 Năm: 2017
[66] Bài báo: SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA CÁC BÀI TOÁN BAO HÀM THỨC TỰA BIẾN PHÂN
EXISTENCE OF SOLUTIONS OF QUASIVARITIONAL INCLUSION PROBLEMS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng sự Tạp chí: HTKH về "Toán học và Ứng dụng", ĐHQN Số: 6/2017 Trang: 169-179 Năm: 2017
[67] Bài báo: Xây dựng hệ thống câu hỏi về chủ đề "Cơ học" Vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 1 Trang: Năm: 2017
[68] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" Chương trinh PT TH
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00 Số: Trang: Năm: 2016
[69] Bài báo: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Developing the teaching staff in Kon Tum subsidiary of The University of Da Nang in the context of current education renovation

Tác giả: Trần Xuân Bách, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 20(03) Trang: 113 Năm: 2016
[70] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DÃY SỐ PHỤ ĐỂ GIẢI VÀ SÁNG TẠO CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ
Method of using secondary sequences to solve and create sequence problems

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 20(03) Trang: 28 Năm: 2016
[71] Bài báo: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lý theo định hướng phát triển năng lực người học tại các trường THPT
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 8(105).2016 Trang: 11-15 Năm: 2016
[72] Bài báo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MANAGEMENT OF INNOVATIVE TEACHING METHODS IN PHYSICS TOWARD DEVELOPING LEARNERS’ CAPACITY AT HIGH SCHOOLS

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 8(105).2016 Trang: 11-16 Năm: 2016
[73] Bài báo: Quy luật chuyển nghĩa để cấu tạo từ mới theo hai phương thức ẩn dụ, hoán dụ trong hệ thống từ mới tiếng Việt hiện đại
Rules of switching meanings to form new words with the two methods of metaphor and metonymy in the system of modern Vietnamese new words

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Cộng sự Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: 6(103) Trang: 98-100 Năm: 2016
[74] Bài báo: MÔ HÌNH HỢP TÁC GIỮA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN TỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VIỆT NAM
Tác giả: Võ Văn Minh, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Thị Kim Yến, Hà Thăng Long, Cộng sự Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[75] Bài báo: HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG ĐẤT, NƯỚC TƯỚI VÀ MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG TẠI LÀNG TRÀ QUẾ, XÃ CẨM HÀ, Thành Phố HỘI AN
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[76] Bài báo: Thành phần loài và giá trị bảo tồn của một số nhóm động vật rừng ở quần đảo Cù Lao Chàm. Tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2 Số: Trang: 23 - 28 Năm: 2016
[77] Bài báo: đặc điểm hình thái và sinh thái cây ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2 Số: Trang: 197 - 203 Năm: 2016
[78] Bài báo: Vận dụng nội dung quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 1946 vào dạy học môn GDCD ở trường THPT
Tác giả: Hồ Thanh Hải, Cộng sự Tạp chí: KYHTKH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI HIẾN PHÁP 1946 Số: ISBN:978-604-912-51-1 Trang: 100-106 Năm: 2016
[79] Bài báo: VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUÂN LÝ HỌC VỀ PHÁT TRIỂN
Fundamental issues in ethics of development

Tác giả: Đinh Thị Phượng, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 92 Năm: 2016
[80] Bài báo: MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM KHỞI ĐẦU TRONG GIẢI THUẬT ĐIỂM TRONG CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
A METHOD OF CHOOSING STARTING POINT IN INTERIOR POINT ALGRITHMS FOR LINEAR PROGRAMMING

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(98) Trang: 112-116 Năm: 2016
[81] Bài báo: Đa dạng, bảo tồn Lưỡng cư, Bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: KY HTKH Quốc gia lần thứ 3: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu Số: Trang: 90 - 98 Năm: 2015
[82] Bài báo: Nghiên cứu một số tập tính kiếm ăn của quần thể loài chim Yến Tổ Trắng Aerodramus fuciphagus (Thunber, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. lần thứ 6, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: Trang: 1562 -1567 Năm: 2015
[83] Bài báo: Dạy học dự án – Giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Cộng sự Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 704 - 710 Năm: 2015
[84] Bài báo: Tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hạ lưu Sông Thu Bồn – Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(94).2015 Trang: 84 Năm: 2015
[85] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ELLIPSOID CẢI TIẾN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
MODIFIED ELLIPSOID METHOD AND ITS APPLICATION TO LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 9(94) Trang: Năm: 2015
[86] Bài báo: Đa dạng, bảo tồn Lưỡng cư, Bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: KY HTKH Quốc gia lần thứ 3: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu Số: 11(96) Trang: 90 - 98 Năm: 2015
[87] Tham luận: Quán triệt một số vấn đề lí luận mới của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy nội dung đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Hồ Thanh Hải, Cộng sự Tạp chí: KYHTKH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Số: Trang: 188-192 Năm: 2015
[88] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
REALITY AND SOLUTIONS FOR LIFE SKILLS EDUCATION PRIMARY SCHOOL PUPILS HAI CHAU DISTRICT DA NANG

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng sự Tạp chí: Số: Đặc biệt 6/2015 Trang: 87-90 Năm: 2015
[89] Bài báo: Nghiên cứu về ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái , nơi làm tổ đến sự sinh sản của của quần thể loài chim Yến Tổ Trắng Aerodramus fuciphagus (Thunber, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. lần thứ 6, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: Trang: 1568 -1573 Năm: 2015
[90] Bài báo: Tính đa dạng hệ thực vật của đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 05(90).2015 Trang: 136-143 Năm: 2015
[91] Bài báo: Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ yến đến sức sinh sản của quần thể loài chim Yến Tổ Trắng Aerodramus fuciphagus (Thunber, 1812) khu Bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm, Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Số: 37(1) Trang: 20 - 24 Năm: 2015
[92] Bài báo: Nghiên cứu một số tập tính xây tổ của quần thể loài chim Yến Tổ Trắng Aerodramus fuciphagus (Thunber, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11(96) Trang: 110 -113 Năm: 2015
[93] Bài báo: Phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học người dân tộc thiểu số huyện miền núi Sơn Hà Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Developing Primary teachers from ethnic minority mountainous Son Ha district of Quang Ngai to meet requirements today education reform

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng sự Tạp chí: Số: Đặc biệt 5/2015 Trang: 79-82 Năm: 2015
[94] Bài báo: Khảo sát từ ngữ nghề nghiệp của một số nghề thủ công mỹ nghệ ở Quảng Nam -Đà Nẵng
A study of career terms in Quangnam - Danang handicrafts

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4 Trang: 61 -65 Năm: 2015
[95] Bài báo: XẤP XỈ PHÂN PHỐI CHUẨN ĐỐI VỚI DÃY HIỆU UNORDERED MARTINGALE
Normal approximation for unordered martingale difference sequences

Tác giả: Lê Văn Dũng, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 1 Năm: 2015
[96] Bài báo: Đánh giá rủi ro sức khỏe của con người do kim loại nặng (Cr và Pb) trong rau xà lách (Lactuca sativa L.) trồng tại vùng rau chuyên canh thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 03(88).2015 Trang: 104 Năm: 2015
[97] Bài báo: Thực trạng làng nghề ở Hội An, Quảng Nam
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 2 (86) Trang: 15-17 Năm: 2015
[98] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ELLIPSOID CẢI TIẾN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 9(94) Trang: 99-103 Năm: 2015
[99] Bài báo: HIỆN TRẠNG NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NAM
State of fisheries in the coastal area of Quang Nam province

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 44 Năm: 2014
[100] Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH TỒN DƯ TRONG THỰC PHẨM
A study on using microbial screening method for detection of antibiotic residues in food

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương, Cộng sự, Đoàn Thị Vân Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 38 Năm: 2014
[101] Bài báo: Tín ngưỡng thờ Tổ nghề ở Hội An
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 8 (81) Trang: 3-6 Năm: 2014
[102] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
SITUATION AND TOURISM DEVELOPMENT SOLUTIONS IN LE THUY DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học các trường Đại học Địa lí Toàn quốc lần thứ 8,NXB ĐHSP TPHCM Số: 11/2014 Trang: 513-521 Năm: 2014
[103] Bài báo: Thiết kế bài giảng điện tử e – Learning dạy học Ba định luật Newton trong chương trình Vật lý 10 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Presenter
Design e – Learning lecture to teach Newton's three laws in the program for 10th grade physics with support of Adobe Presenter software

Tác giả: Lê Thanh Huy, Ngô Văn Nam, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Đặc biệt Trang: 429-437 Năm: 2014
[104] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo pin xanh từ củ khoai lang
Research and manufacture green battery from sweet potato

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 269-275 Năm: 2014
[105] Bài báo: Bước đầu nghiên cứu nhân giống cây Cà gai leo (solanum hainanense hance) bằng phương pháp giâm cành tại Hiệp ĐỨc, Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Bình, Cộng sự Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: 470-475 Năm: 2014
[106] Bài báo: RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN THAO TÁC TƯ DUY PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP THÔNG QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
Tác giả: Ngô Thị Bích Thuỷ, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 111-122 Năm: 2014
[107] Bài báo: THE APPCICATIONS OF GA-GENETIC ALGORITHM FOR DEALING WITH SOME OPTIMAL CALCULATIONS IN ECONOMICS
The applications of ga-genetic algorithm for dealing with some optimal calculations in economics

Tác giả: Cộng sự, Trần Thị Mai Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: No. 118, Vol. 04 Trang: pp. 119-213 Năm: 2014
[108] Bài báo: Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
Renovating vocational education activities for students high school

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng sự Tạp chí: Số: Đặc biệt 10/2014 Trang: 113-115 Năm: 2014
[109] Bài báo: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI
MEASURES FOR LIFE SKILLS EDUCATION FOR CHILDREN 5-6 YEARS

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng sự Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: 2014 Trang: 68-73 Năm: 2014
[110] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
The research on the impact of land use change on temperature change in Danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 12(03) - 2014 Trang: 1 Năm: 2014
[111] Bài báo: Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh trưởng của cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides)
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2014
[112] Bài báo: influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current in a doping superlattice
influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current in a doping superlattice

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học & Công nghệ - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Số: 52-3C Trang: 428-434 Năm: 2014
[113] Bài báo: Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn ở Hội An
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng sự Tạp chí: TC khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương Số: Trang: 163 - 169 Năm: 2014
[114] Bài báo: DERIVATIVES IN ANALYRING ECONOMY
Derivatives in analyring economy

Tác giả: Trần Thị Mai, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: No. 112, Vol. 12 Trang: pp. 3-7 Năm: 2013
[115] Bài báo: NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN
Weakly efficient solutions and optimality conditions for vector variational inequalities

Tác giả: Cộng sự, D. D Hang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: Vol 104, No. 4 Trang: pp. 159-163 Năm: 2013
[116] Bài báo: Xây dựng chuẩn đào tạo ngành kỹ thuật chế biện món ăn tại Trường cao đẳng Nghề Du lịch Huế
Tác giả: Lê Quang Sơn, Cộng sự Tạp chí: Số: 52 Trang: 61 Năm: 2013
[117] Bài báo: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và tính chất hóa lý của nhựa Epoxy-Amin khi sản xuất trong khuôn hở
A study of changes in the chemical composition and physicochemical properties of an epoxy-amine resin produced in an open mold

Tác giả: François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâm, Lénaïk Belec, Nguyễn Thanh Hội, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 6--11 Năm: 2013
[118] Bài báo: ĐẠO HÀM NEWTON VÀ PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN
Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 8(69) Trang: 157-161 Năm: 2013
[119] Bài báo: An Ultra-Low Power Consumption Wireless ECG Monitoring System
An Ultra-Low Power Consumption Wireless ECG Monitoring System

Tác giả: Cộng sự, Phạm Văn Tuấn Tạp chí: Vietnam Số: Trang: 1--6 Năm: 2013
[120] Bài báo: Nghiên cứu đánh giá các thuật toán sinh ra biến ngẫu nhiên có phân phối Gama
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10(59) Trang: 58-63 Năm: 2012
[121] Bài báo: Du lịch thuyền ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Cộng sự, Lưu Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(57) Trang: 98-102 Năm: 2012
[122] Bài báo: Combination of analog and digital solutions for wireless ECG monitor
Combination of analog and digital solutions for wireless ECG monitor

Tác giả: Nguyễn Đình Khiêm, Phạm Văn Tuấn, Cộng sự Tạp chí: Vietnam Số: Trang: 1--6 Năm: 2012
[123] Bài báo: Study on Fall Detection Based On Intelligent Video Analysis
Study on Fall Detection Based On Intelligent Video Analysis

Tác giả: Cộng sự, Phạm Văn Tuấn Tạp chí: Vietnam Số: Trang: 1--6 Năm: 2012
[124] Bài báo: Two-stage Recognition of License Plate Characters
Two-stage Recognition of License Plate Characters

Tác giả: Phạm Văn Tuấn, Thị H. Anh Nguyễn, Cộng sự, Trần Minh Tuấn, Vũ Đức Hoàng Tạp chí: Vietnam Số: 8[57] Trang: 1--6 Năm: 2012
[125] Bài báo: Exploring the possibility of Gracilaria tenustipitata under experimental condition in Hoian town - Quangnam province
Exploring the possibility of Gracilaria tenustipitata under experimental condition in Hoian town - Quangnam province

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(45) Trang: 155 - 162 Năm: 2011
[126] Bài báo: Performance Assessment of Generalized Cross-Correlation Based Algorithms for Multisource Point-Based Localization and Detection
Performance Assessment of Generalized Cross-Correlation Based Algorithms for Multisource Point-Based Localization and Detection

Tác giả: Phạm Văn Tuấn, Cộng sự Tạp chí: Vietnam Số: Trang: 1--6 Năm: 2011
[127] Bài báo: Đánh giá chất lượng nước sông Cầu Đỏ - Tuý Loan ở TP. Đà Nẵng bằng hệ thống BMWPVIET
Assesment on the water qualtily on the Cau Do - Tuy Loan River in Da Nang City by the BMWPVIET system

Tác giả: Cộng sự, Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng Số: Tâ?p 1, sô´ 5 (40) Trang: 112-116 Năm: 2010
[128] Bài báo: Composite mao quản TiO2-SBA15 sử dụng làm chất mang cho xúc tác molybden ứng dụng trong các quá trình xử lý hydro
Mesoporous TiO2-SBA15 composites used as supports for molybdenum-based hydrotreating catalysts

Tác giả: Lamonier C., Dumeignil F., Payen E., Lancelota C., Cộng sự, Bonne M., Nguyễn Đình Minh Tuấn Tạp chí: Studies in Surface Science and Catalysis Số: Trang: 587-591 Năm: 2010
[129] Bài báo: Ứng dụng phương trình tích phân Volterra vào giải phương trình vi phân
Applications of volterra integral equation for the solvability differential equation

Tác giả: Cộng sự, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(40) Trang: 208 – 212 Năm: 2010
[130] Bài báo: Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy và học bài toán tìm các điểm cố định của học đường cong
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(33) Trang: 83-88 Năm: 2009
[131] Bài báo: Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy và học diện tích thể tích
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(33) Trang: 76-82 Năm: 2009
[132] Bài báo: Bài toán tô màu đồ thị và ứng dụng xây dựng phần mềm xếp lịch thi cho học chế tín chỉ
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(35) Trang: 85-90 Năm: 2009
[133] Bài báo: Giải bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong với sự trợ giúp của phần mềm toán học
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(30) Trang: 72-78 Năm: 2009
[134] Bài báo: Dạy và học phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng với sự trợ giúp phần mềm toán học Maple
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(28) Trang: 62-68 Năm: 2008
[135] Bài báo: Nguyên lý Dirichlet đối ngẫu vô hạn phần tử
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(29) Trang: 64-70 Năm: 2008
[136] Bài báo: Khảo sát điều kiện chiết một số hợp chất màu từ gỗ vang
Tác giả: Cộng sự, Đào Hùng Cường Tạp chí: Hội nghi Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6. Số: Trang: Năm: 2008
[137] Bài báo: Phương pháp tập hợp và ánh xạ giải toán tổ hợp
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 3(20)/ Trang: 129-136 Năm: 2007
[138] Bài báo: Thuật toán song song tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(22) Trang: 37 -42 Năm: 2007
[139] Bài báo: Thí nghiệm lò tầng sôi
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2003
[140] Bài báo: Thiết kế, chế tạo bếp năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện Việt Nam
Tác giả: Phan Quang Xưng, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ 6 Trường Đại học kỹ thuật Số: 38+39 Trang: Năm: 2003
[141] Tham luận: Tính toán sự hình thành hỗn hợp phân lớp trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng
Tác giả: Phan Quang Xưng, Cộng sự Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Số: Trang: Năm: 2002
[142] Bài báo: Phần mềm tính toán bộ thu năng lượng mặt trờ.
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Số: 34+35 Trang: Năm: 2002
[143] Bài báo: Sử dụng lò tầng sôi góp phần bảo vệ môi trường
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 2002
[144] Bài báo: Ảnh hưởng phân bố nhiệt độ theo độ cao đến quá trình khuếch tán ô nhiễm
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 2002
[145] Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Số: 34+35 Trang: Năm: 2002
[146] Tham luận: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng.
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2002
[147] Bài báo: Tổ hợp hệ thống cung cấp nước nóng và làm lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 2002
[148] Tham luận: Khu du lịch Bà Nà - Hiện trạng môi trường và các giải pháp bảo vệ
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2002
[149] Tham luận: Đánh giá sai số trong tính toán hệ số truyền nhiệt qua ống ngưng có cánh mảnh
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Số: Trang: Năm: 2002
[150] Tham luận: Xử lý cặn dầu để sản xuất điện.
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2002
[151] Bài báo: Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời không dùng bơm
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 2002
[152] Bài báo: Đánh giá ô nhiễm SO2 tại Khu Công nghiệp Hoà Khánh- Đà Nẵng
Tác giả: Phan Quang Xưng, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Số: Trang: 32+33 Năm: 2002
[153] Tham luận: Khu du lịch Bắc Mỹ An - Hiện trạng môi trường và các giải pháp bảo vệ
Tác giả: Phan Quang Xưng, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2002
[154] Bài báo: Tính toán bộ thu năng lượng mặt trời kiểu ống có mặt phản xạ dạng Parrabol trụ đặt cố định
Tác giả: Phan Quang Xưng, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 2001
[155] Bài báo: Fett F.N, Nhiệt phân hỗn hợp nhiên liệu rắn trong tầng sôi
Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt Số: s? 5 Trang: Năm: 2000
[156] Bài báo: Xử lý rác thải ở Việt Nam- một vấn đề cấp thiết hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt Số: s? 12 Trang: Năm: 2000
[157] Bài báo: Nhiệt phân hỗn hợp nhiên liệu rắn trong tầng sô.
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 2000
[158] Tham luận: Phương án tối ưu điều chỉnh năng suất của máy lạnh hấp thụ.
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1999
[159] Bài báo: Xử lý cặn dầu bằng phương pháp nhiệt phân trong tầng sôi.
.

Tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Số: Trang: Năm: 1999
[160] Bài báo: Một số vấn đề về máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 1998
[161] Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu sự chuyển hoá sinh học bã sắn của quá trình sản xuất tinh bột sắn bởi nấm mốc
Tác giả: Cộng sự, Lê Văn Hoàng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1998
[162] Bài báo: Một số loại collector hấp thụ năng lượng mặt trời và tính toán so sánh hiệu quả của chúng
Types of Solar Collectors and comparison Tests of their Absorber

Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 1998
[163] Bài báo: Nghiên cứu chất lượng bề mặt mối hàn thép bằng phương pháp xử lý hợp kim vi lượng
Tác giả: Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 5 Trang: Năm: 1998
[164] Bài báo: Tính toán kích thước hệ thống cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng, Hoàng Dương Hùng Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 1998
[165] Bài báo: Tính toán kích thước hệ thống cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời
Tác giả: Phan Quang Xưng, Hoàng Dương Hùng, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 1998
[166] Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật tầng sôi để đốt các loại nhiên liệu xấu
Tác giả: Phan Quang Xưng, Nguyễn Thanh Quang, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Việt Nam Số: Trang: Năm: 1998
[167] Bài báo: Chế tạo dụng cụ đo hệ số dẫn nhiệt của một số vật liệu cách nhiệt tự nhiên ở Việt Nam
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 1995
[168] Bài báo: Một vài vấn đề về tính toán, thiết kế cách nhiệt cho các kho lạnh
Tác giả: Phan Quang Xưng, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 1994
[169] Bài báo: Nghiên cứu sử dụng bã ngô để chế biến đường tạo môi trường sản xuất men
Tác giả: Cộng sự, Lê Văn Hoàng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam Số: Trang: Năm: 1988
[170] Bài báo: Hàm lượng nguyên tố vi lượng trong hạt lúa và gạo lật (tiếng Nga)
Tác giả: Cộng sự, Lê Văn Hoàng Tạp chí: Tạp chí Công nghệ Bột gạo Liên Xô Số: Trang: Năm: 1978
Quốc tế
[1] Bài báo: DEVELOPING PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS
Developing prospective mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching histograms

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng sự Tạp chí: The 1st International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education - ILITE 1 Số: Trang: 344-352 Năm: 2019
[2] Bài báo: Tổng hợp hóa học, điện hóa phức polyme hai chiều [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: 1-8 Năm: 2019
[3] Bài báo: DUALITY FOR INTERVAL-VALUED OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EQUILIBREIUM CONSTRAINTS, USING CONTINGENT GENERALIZED GRADIENTS
Duality for interval-valued optimization problems with equilibrium constraints, using contingent generalized gradients

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2019
[4] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu tạo của các hợp chất của Co(II) và Ni(II) với dạng khử của TCNQF bằng các phương pháp quang phổ và điện hoácư
A Systematic (Spectro‐) Electrochemical Approach to the Synthesis and Characterisation of Co(II) and Ni(II) Compounds Containing Reduced Forms of TCNQF

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự Tạp chí: chemelectrochem Số: 6 Trang: 221-228 Năm: 2019
[5] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu tạo của các hợp chất của Co(II) và Ni(II) với dạng khử của TCNQF bằng các phương pháp quang phổ và điện hoácư
A Systematic (Spectro‐) Electrochemical Approach to the Synthesis and Characterisation of Co(II) and Ni(II) Compounds Containing Reduced Forms of TCNQF

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự Tạp chí: chemelectrochem Số: 6 Trang: 221-228 Năm: 2019
[6] Bài báo: HIGHER-ORDER DIRECTIONAL DERIVATIVES AND KUHN-TUCKER NECESSARY AND SUFFICIENT EFFICIENCY CONDTIONS FOR CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS AND ITS APPLICATIONS
Higher-order directional derivatives and Kuhn-Tucker necessary and sufficient efficiency conditions for constrained vector equilibrium problems with applications

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[7] Bài báo: DUALITY FOR NONSMOOTH MATHEMATICAL PROGRAMS WITH EQUILIBREIUM CONSTRAINTS VIA CONTINGENT EPIDERIVATIVES AND HYPEDERIVATIVES AND APPLICATIONS
Duality for nonsmooth mathematical programs with equilibrium constraints via contingent epiderivatives and hypoderivatives and applications

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[8] Bài báo: HIGHER-ORDER STRONG KARUSH-KUHN-TUCKER EFFICIENCY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF M-DIRECTIONAL SUBDIFFERENTIALS AND ITS APPLICATIONS
Higher-order strong Karush-Kuhn-Tucker efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints in terms of m- directional subdifferentials and its applications

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[9] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALLITY FOR NONSMOOTH SEMI-INFINITE MATHEMATICAL PROGRAMMING PROBLEMS WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS, USING PSEUDO-CONVEXITIES AND QUASI-CONVEXITIES
Optimality conditions and duality for nonsmooth semi-infinite mathematical programming problems with equilibrium constraints, using pseudo-convexities and quasi-convexities

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[10] Bài báo: OPTIMALITY CONDITION FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEM WITH CONSTRAINTS VIA CONTINGENT DERIVATIVES (I)
Optimality condition for vector equilibrium problem with constraints via contingent derivatives (I)

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[11] Bài báo: HIGHER-ORDER STRONG KARUSH-KUHN-TUCKER EFFICIENCY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF M-DIRECTIONAL SUBDIFFERENTIALS AND ITS APPLICATIONS
Higher-order strong Karush-Kuhn-Tucker efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints in terms of m- directional subdifferentials and its applications (In Numer)

Tác giả: Trần Thị Mai, Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[12] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS FOR STRICT LOCAL MINIMIZERS IN CONSTRAINED MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEMS VIA CONTINGENT EPIDERIVATIVES
Optimality conditions for strict local minimizers in constrained vector optimization problems via contingent epiderivatives

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[13] Bài báo: NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS USING CONTINGENT HYPODERIVATIVES
Necessary and sufficient optimality conditions for constrained vector equilibrium problems using contingent hypoderivatives (in Vari Anal)

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[14] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF CONTINGENT DERIVATIVES INVOLVING STEADY FUNCTIONS
Optimality conditions for vector equilibrium problems with constraints in terms of contingent derivatives involving steady functions (In Anal OR)

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[15] Bài báo: ON OPTIMALITY CONDITIONS FOR EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS VIA CLARKE AND MICHEL-PENOT SUBDIFFERENTIALS
On optimality conditions for efficient solutions of vector equilibrium problem with constraints via Clarke and Michel-Penot subdifferentials

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[16] Bài báo: ON NEW OPTIMALITY CONDITIONS FOR THE LOCAL WEAK EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS VIA CONTINGENT EPIDERIVATIVES
On new optimality conditions for the local weak efficient solutions of vector equilibrium problems with constraints via contingent epiderivatives

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[17] Bài báo: NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS USING CONTINGENT HYPODERIVATIVES
Necessary and sufficient optimality conditions for constrained vector equilibrium problems using contingent hypoderivatives

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[18] Bài báo: OPTIMALITY CONDITION FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEM WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF CONTINGENT DERIVATIVES (II)
Optimality conditions for vector equilibrium problems with constraints in terms of contingent derivatives (II)

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[19] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF CONTINGENT DERIVATIVES INVOLVING STEADY FUNCTIONS
Optimality conditions for vector equilibrium problems with constraints in terms of contingent derivatives involving steady functions

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[20] Bài báo: CLOSEDNESS OF THE OPTIMAL SOLUTION SETS IN GENERAL VECTOR ALPHA OPTIMIZATION PROBLEMS
Closedness of the optimal solution sets for general vector alpha optimization problems

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[21] Bài báo: STUDNIARSKI'S DERIVATIVES AND NECESSARY AND SUFFICIENT EFFICIENCY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS AND SEVERAL ITS APPLICATIONS
Studniarski's derivatives and necessary and sufficient efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints and several its applications

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Mathematical manuscript Số: Trang: Năm: 2018
[22] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hoá của TCNQF2 trong axetonitrin với sự có mặt của [Cu(CH3CN)4]+: điện kết tinh và tính chất của CuTCNQF2
Electrochemistry of TCNQF2 in acetonitrile in the presence of [Cu(CH3CN)4]+: Electrocrystallisation and characterisation of CuTCNQF2

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự Tạp chí: Inorganica Chimica Acta Số: 480 Trang: 91-100 Năm: 2018
[23] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hoá của TCNQF2 trong axetonitrin với sự có mặt của [Cu(CH3CN)4]+: điện kết tinh và tính chất của CuTCNQF2
Electrochemistry of TCNQF2 in acetonitrile in the presence of [Cu(CH3CN)4]+: Electrocrystallisation and characterisation of CuTCNQF2

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự Tạp chí: Inorganica Chimica Acta Số: 480 Trang: 91-100 Năm: 2018
[24] Bài báo: Nghiên cứu tính tính chất điện hoá và axit bazo của TCNQF và TCNQF2: điện hoá học, quang phổ dao động và hiệu ứng nhóm thế
Investigation of the Redox and Acid‐Base properties of TCNQF and TCNQF2: Electrochemistry, Vibrational Spectroscopy, and Substituent Effects

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 2 Tạp chí: Số: 5 Trang: 1173-1185 Năm: 2018
[25] Bài báo: Nghiên cứu tính tính chất điện hoá và axit bazo của TCNQF và TCNQF2: điện hoá học, quang phổ dao động và hiệu ứng nhóm thế
Investigation of the Redox and Acid‐Base properties of TCNQF and TCNQF2: Electrochemistry, Vibrational Spectroscopy, and Substituent Effects

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 2 Tạp chí: Số: 5 Trang: 1173-1185 Năm: 2018
[26] Bài báo: Ghi nhận loài mới thuộc giống Leptolalax (Bộ Cóc bùn) từ Bán đảo Sơn Trà, Việt Nam
A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Son Tra Peninsula, central Vietnam

Tác giả: Phan Thị Hoa, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: 4388 Trang: 001–021 Năm: 2018
[27] Bài báo: Ghi nhận loài mới thuộc giống Leptolalax (Bộ Cóc bùn) từ Bán đảo Sơn Trà, Việt Nam
A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Son Tra Peninsula, central Vietnam

Tác giả: Phan Thị Hoa, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: 4388 Trang: 001–021 Năm: 2018
[28] Bài báo: Mỗi tương quan giữa lo lắng và thành tích thi đấu thể thao ở ĐH Đà Nẵng
The Relationship Between Anxiety And Sporting Achievements Of Students At Danang University

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Cộng sự Tạp chí: International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports Số: Trang: 25-30 Năm: 2016
[29] Bài báo: Captivity humanizes the primate microbiome
Captivity humanizes the primate microbiome

Tác giả: Võ Văn Minh, Hà Thăng Long, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 4 Tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) Số: Trang: Năm: 2016
[30] Bài báo: CONTINGENT DERIVATIVES AND NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS
Contingent derivatives and necessary efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Số: Trang: 20 page Năm: 2016
[31] Bài báo: SECOND-ORDER OPTIMALITY CONDITION FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEM WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF CONTINGENT EPIDERIVATIVES (Submitted)
Second-Order Optimality Condition For Vector Equilibrium Problem with Constraints in Terms of Contingent Epiderivatives

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Số: Trang: 20 page Năm: 2016
[32] Bài báo: Contingent derivatives and necessary efficiency condittions for vector equilibrium problems with constraints (submitted 2015)
Contingent derivatives and necessary efficiency condittions for vector equilibrium problems with constraints (joint work with Professor Do Van Luu)

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2016
[33] Bài báo: Đạo hàm tiếp liên và các điều kiện cần hữu hiệu cho bào toán cân bằng vector có ràng buộc (Đã gửi bản thảo 2015)
Contingent derivatives and necessary efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints (submited 2015)

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2015
[34] Bài báo: Effects of Sea Water Salinity on the Growth of Vetiver Grass (Chrysopogon Zizanioides L.)
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: Modern Environmental Science and Engineering Số: Volume 1, No. 4 Trang: 185-191 Năm: 2015
[35] Bài báo: Peierls instability in (5,5) and (9,0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap
Peierls instability in (5,5) and (9,0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng sự Tạp chí: Số: 08 Trang: 1614-1618 Năm: 2014
[36] Bài báo: Environmental assessment on sensitive ecosystems in Cham Island, Vietnam in climate change conditions
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng sự Tạp chí: Journal of Research in Environmental Science and Toxicology Số: 3(1) Trang: 6-14 Năm: 2014
[37] Bài báo: Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions
Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions

Tác giả: Dominique Begin, Cộng sự, David Edouard, Nguyễn Đinh Lâm, Walid Baaziz, Trương Hữu Trì, Izabela Janowska, Phạm Hữu Cường, Lai Truong-Phuoc, Thierry Romero Tạp chí: Applied Catalysis A Số: Volume 469 Trang: 81-88 Năm: 2014
[38] Bài báo: Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions
Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions

Tác giả: Phạm Hữu Cường, Lai Truong-Phuoc, Thierry Romero, David Edouard, Dominique Begin, Nguyễn Đinh Lâm, Cộng sự, Trương Hữu Trì, Walid Baaziz, Izabela Janowska Tạp chí: Applied Catalysis A: General Số: Volume 469 Trang: 81-88 Năm: 2014
[39] Bài báo: Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions
Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions

Tác giả: Walid Baaziz, Izabela Janowska, Phạm Hữu Cường, Lai Truong-Phuoc, Dominique Begin, Thierry Romero, David Edouard, Nguyễn Đinh Lâm, Cộng sự, Trương Hữu Trì Tạp chí: Applied Catalysis A Số: Volume 469 Trang: Pages 81-88 Năm: 2014
[40] Bài báo: Sequential and Parallel Algorithm by Postflow-Pull Methods to Find Maximum Flow
published by CPS IEEE

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu, Cộng sự Tạp chí: Proceeding 13th International Conference on Computational Science and Applications Số: Trang: 178-181 Năm: 2013
[41] Bài báo: Finite element methods for coefficient identification in an elliptic equation
Finite element methods for coefficient identification in an elliptic equation.

Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền, Cộng sự Tạp chí: Applicable Analysis. Số: Trang: Năm: 2013
[42] Bài báo: Super resolution method adapted to spatial contrast
Super resolution method adapted to spatial contrast

Tác giả: Hồ Phước Tiến, Cộng sự Tạp chí: ICIP 2013 Số: 20th Trang: 976-980 Năm: 2013
[43] Tham luận: Adsorption in 3D and 2D Zeolites: Theoretical Investigation
Adsorption in 3D and 2D Zeolites: Theoretical Investigation

Tác giả: Hồ Viết Thắng, Cộng sự Tạp chí: 45th Symposium on Catalysis, Prague, Czech Republic Số: Trang: Năm: 2013
[44] Bài báo: Phương pháp đánh giá hình thức lát xếp bề mặt mặt đường gạch bê tông tự chèn (ICP) với lý thuyết mô men chuyển vị
An Evaluation Methodology for Laying Pattern of Interlocking Concrete Block Pavements Using a Displacement-Moment Concept

Tác giả: Phạm Ngọc Phương, Cộng sự Tạp chí: Journal of Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers Số: Trang: 1--10 Năm: 2013
[45] Bài báo: Moisture diffusion in composite sandwich plate: Modeling and experiment
Moisture diffusion in composite sandwich plate: Modeling and experiment

Tác giả: Cộng sự, Trần Thanh Hải Tùng Tạp chí: Proceedings of The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics - 14ACFM Số: Volum 2 Trang: 910 - 914 Năm: 2013
[46] Bài báo: Back-analysis of Head-down tests on two instrumented bored piles
Back-analysis of Head-down tests on two instrumented bored piles

Tác giả: Cộng sự, Thân Vĩnh Dự Tạp chí: The 1st International Conference on Foundation and Soft Ground Engineering Challenges in Mekong Delta (ISBN 978-604-82-0017-6), Thu Dau Mot Univ., Binh Duong, Vietnam Số: Trang: 153-158 Năm: 2013
[47] Tham luận: Adsorption of CO2 In FAU Zeolites: Effect of Zeolite Composition
Adsorption of CO2 In FAU Zeolites: Effect of Zeolite Composition

Tác giả: Hồ Viết Thắng, Carlos Otero, Cộng sự, Roman Bulanek, Petr Nachtigall, Eva Frydova, Ota Bludsky, Lukas Grajciar Tạp chí: 5th Czech-Italian-Spanish Conference on Molecular Sieves and Catalysis, June 16-19, 2013, Segovia, Spain Số: Trang: Năm: 2013
[48] Tham luận: Relative impact of pronunciation errors in non-native speech in native listeners’ perceptual judgment
Relative impact of pronunciation errors in non-native speech in native listeners’ perceptual judgment

Tác giả: Cộng sự, Võ Thanh Sơn Ca Tạp chí: Korea TESOL International Conference “From Practice to Theory: The Road Less Travelled”, Seoul, Korea. Số: Trang: Năm: 2013
[49] Tham luận: Probabilistic Analysis of Photovoltaic Generation Impacts on Distribution Networks
Probabilistic Analysis of Photovoltaic Generation Impacts on Distribution Networks

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: European PV Solar Energy conference and Exhibition, Frankfurt, Germany Số: Trang: 583-588 Năm: 2012
[50] Bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu - thiên tai đến ngư nghiệp thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Impacts of Climate Related Disasters on Fisheries in Danang, Vietnam

Tác giả: Cộng sự, Kiều Thị Kính, Rajib Shaw Tạp chí: Asian Journal of Environment and Disaster Management. Số: Vol. 4, No. 1 Trang: 493–512 Năm: 2012
[51] Tham luận: Convergence Rates for Tikhonov Regularization of Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations
Convergence Rates for Tikhonov Regularization of Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations

Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền, Cộng sự Tạp chí: 5th International Conference on High Performance Scientific Computing: Modeling Simulation and Optimization of Complex Processes, Hanoi, Vietnam Số: Trang: 5--9 Năm: 2012
[52] Bài báo: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ МАТЕРИАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Determination of the parameters of periodic on/off materialized view in the information system

Tác giả: Kungurtsev A.B, Cộng sự, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: Vol. 4/2 (58) Trang: 42-45 Năm: 2012
[53] Bài báo: Sổ tay ứng phó với bão và gió lớn dành cho ngư dân
Fisherman’s handbook on typhoons and strong winds

Tác giả: Rajib Shaw, Cộng sự, Kiều Thị Kính Tạp chí: Kyoto University Số: No.1 Trang: Năm: 2011
[54] Tham luận: Second language pronunciation research and teaching
Second language pronunciation research and teaching

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: Annual Peaks Interdisciplinary conference. Northern Arizona University, Flagstaff, AZ. Số: Trang: Năm: 2011
[55] Bài báo: Marcinkiewwcz-type law of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces
Marcinkiewwcz-type law of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Volodin A.I., Cộng sự, Nguyễn Duy Tiến Tạp chí: Lobachevskii Journal of Mathematics Số: Vol. 30 (4) Trang: 337-346 Năm: 2009
[56] Bài báo: Peak load reduction by using air-conditioning regulators.
Peak load reduction by using air-conditioning regulators.

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: IEEE/MELECON, Ajaccio, FRANCE. Số: Trang: Năm: 2008
[57] Tham luận: PHOTOTRANSFER THERMOLUMINESCENCE AND ELECTRODIFFUSION STUDIES ON NATURAL VIETNAM QUARTZ
PHOTOTRANSFER THERMOLUMINESCENCE AND ELECTRODIFFUSION STUDIES ON NATURAL VIETNAM QUARTZ

Tác giả: Trần Ngọc, Vũ Xuân Quang, Nguyễn Đắc Điền, Ngô Quang Thanh, Lê Văn Thanh Sơn, Phan Tiến Dũng, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị AOGS 2007, Thailand Số: Trang: Năm: 2007
[58] Bài báo: Peak load reduction by using heating regulators.
Peak load reduction by using heating regulators.

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: CIGRE/CIRED, Vienna, AUSTRIA. Số: Trang: Năm: 2007
[59] Bài báo: Stability analysis for the power distribution systems with distributed generation
Stability analysis for the power distribution systems with distributed generation

Tác giả: Cộng sự Tạp chí: IEEE T&D, Dallas, USA. Số: Trang: Năm: 2006
[60] Tham luận: Study on the structure of the low melting temperature lead-free solders
Study on the structure of the low melting temperature lead-free solders . 低融点鉛フリー半田の構造学的研究

Tác giả: Phùng Văn Sơn, Cộng sự Tạp chí: CrystallographicSociety of Japan 2005. Số: PA Trang: II-14 Năm: 2005
[61] Bài báo: Energetische Aspekte bei der Verbrennung und Vergasung von Holz - Experiment und Modellierung, Energieholz-Kongress- Paderborn
Tác giả: Klemm M., Nguyễn Thanh Quang, Koppe K., Cộng sự Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2000
[62] Bài báo: Juchelkova D, Verbrennung von alternativen Brenn-Bio und Abfallstoffen in Wirbelschichtfeuerungsanlagen (Experimentelle und mathematische Modellierung)
Tác giả: Cộng sự, Brunne T. Tạp chí: Fachtagung Verbrennung und Feuerungen, 19. Deutsche Flammentag- TU Dresden Số: Trang: Năm: 1999
[63] Bài báo: Modellierung der Co - Verbrennung von Abfallstoffen in der zirkulierenden Wirbelschicht
Tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Brunne T., Cộng sự, Hiller A. Tạp chí: Deutsch - Chinesischer - Workshop Số: Trang: Năm: 1999
[64] Bài báo: Xử lý cặn dầu bằng phương pháp nhiệt phân trong tầng sôi.
Tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Cộng sự, Phan Quang Xưng Tạp chí: Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật Số: s? 22 Trang: 5-7 Năm: 1999
[65] Bài báo: Fibinger V, Verbrennung von alternativen Brenn, Bio- und Abfallstoffen in Wirbelschichtfeuerungsanlagen
Tác giả: Hiller A., Juchelkova D., Nguyễn Thanh Quang, Brunne T., Cộng sự Tạp chí: Tschechischer Flammentag Số: Trang: Năm: 1999
[66] Bài báo: Stelzer T, Energetische Nutzung von unkonventionellen Brennstoffen in kohlegefeuerten ZWSF-Anlagen -experimentell gestỹtzte Modellierung der Verbrennungsablọufe
Tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Brunne T., Cộng sự, Hiller A., Kaplonek M. Tạp chí: Ins. f. Energietechnik-TU Dresden Số: Trang: Năm: 1999
[67] Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật tầng sôi để đốt các loại nhiên liệu xấu
Tác giả: Cộng sự, Phan Quang Xưng, Nguyễn Thanh Quang Tạp chí: Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật Số: s? 17 Trang: 72-76 Năm: 1998
[68] Bài báo: Die Mitverbrennung von Abfallstoffen in der zirkulierenden Wirbelschichtfeuerung- Experimentelle Untersuchungen und mathematische Modellierung
Tác giả: Albrecht J., Hiller A., Brunne T., Cộng sự Tạp chí: Fachtagung Số: Trang: Năm: 1998
[69] Bài báo: Remarks on Kaltons paper "compact convex sets and complex convexity".
Tác giả: Lê Hoàng Trí, Trần Văn Ân, Cộng sự Tạp chí: Acta. Math. Vietnam Số: Trang: 55-66 Năm: 1995
[70] Bài báo: Синтез 3,3-диэтоксикарбонил-2-(3,4-диметоксифенил)-6,7-диметокси- -тетралона.
Tác giả: Cộng sự, Đào Hùng Cường Tạp chí: Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Số: Trang: Năm: 1987
[71] Bài báo: Синтез a - Бромвератрилмалоновый.
Tác giả: Đào Hùng Cường, Cộng sự Tạp chí: Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Số: Trang: Năm: 1987
[72] Bài báo: Rubinstein's Duality Scheme for Vector Optimization
Rubinstein's Duality Scheme for Vector Optimization

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processing Số: Trang: Năm: 1986
[73] Bài báo: Синтез вензофенантридин по схеме Родионова - Суворова.
Tác giả: Cộng sự, Đào Hùng Cường Tạp chí: Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Số: Trang: Năm: 1986
[74] Bài báo: Разработан метот региоселективного эфир a -бромирвания вензилма лонвых эфира с p-избыточным бензолым ядром действием БТСАЛ и БСИ при -780С.
Tác giả: Cộng sự, Đào Hùng Cường Tạp chí: Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Số: Trang: Năm: 1986
[75] Bài báo: Ảnh hưởng gia công thuỷ nhiệt hạt lúa và mức độ sát với tới chất lượng hạt và thành phẩm chất khoáng (tiếng Nga)
Tác giả: Lê Văn Hoàng, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Bột - gạo Liên Xô Số: Trang: Năm: 1979
[76] Bài báo: Hàm lượng các nguyên tố vi lượng và sự biến đổi trong quá trình xay sát và gia công nhiệt - nước
Tác giả: Cộng sự, Lê Văn Hoàng Tạp chí: Tạp chí Lương thực - Thực phẩm Việt Nam Số: Trang: Năm: 1979
[77] Bài báo: Các tính chất hút ẩm của một số giống lúa Việt Nam (tiếng Nga). Nâng cao các quá trình công nghệ trong công nghiệp thực phẩm
Tác giả: Cộng sự, Lê Văn Hoàng Tạp chí: Đại học Thực phẩm Mạc Tư Khoa Số: Trang: Năm: 1978
[78] Bài báo: Die Verbrennung von Mischbrennstoffen in der Zirkulierenden Wirbelschicht - Experimentelle Untersuchungen und mathematische Modellierung
Tác giả: Brunne T., Hiller A., Cộng sự, Albrecht J., Nguyễn Thanh Quang Tạp chí: Tagungsband 3. Kongreòmesse Umweltconcept Số: Trang: Năm: 2020
[79] Bài báo: Fujiyasu, Raman Investigations of Lattice Distortions in the Layers and interfaces in II-VI Semi-conductor Strained Layer Superlattices, Solid St
Tác giả: Lê Hồng Sơn, Murase K., Cộng sự, Inoue K., Ogura-H M. Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2020

Sách - giáo trình
[1] An Introduction to Vietnam and Hue - Năm xuất bản: 2001; Nhà xuất bản: NXB Thế giới - Hà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Đường biên 2 - phê bình và nghiên cứu - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Giáo trình "Công nghệ kim loại" tập II - Năm xuất bản: 1972; Nhà xuất bản: NXb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp - Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Giáo trình "Công nghệ kim loại", tập I - Năm xuất bản: 1971; Nhà xuất bản: NXb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp - Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Giáo trình "Kỹ thuật Nhiệt" - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Giáo trình "Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại" - Năm xuất bản: 1986; Nhà xuất bản: Trường VSB Ostrava-Tiệp Khắc , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Hành trình thành niên (Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khoẻ sinh sản cho sinh viên) - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Quỹ Dân số Thế giới và ĐHSP - ĐHĐN; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức đối với quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam trong Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] Kinh tế phát triển - Năm xuất bản: 1995; Nhà xuất bản: , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[10] Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Nxb Thông tin và Truyền thông , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[11] Những vấn đề lịch sử và văn chương Triều Nguyễn - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[12] Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn liền với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: NXB Chinh trị quoc gia , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[13] Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Bộ GD & ĐT , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[14] Thông báo Hán Nôm học 2010 - 2011 - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Nxb Thế giới , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[15] Vấn đề tất yếu và tự do trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa Kinh nghiệm phê phán trong Sức sống của một tác phẩm triết học - Năm xuất bản: 2000; Nhà xuất bản: Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[16] Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX - Năm xuất bản: 1014; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngNXB Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[17] Hỏi - Đáp kiến thức ngữ văn 10 - Năm xuất bản: 2006; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dụcHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[18] Hỏi - Đáp kiến thức Ngữ văn 11 - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dụcHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[19] Hỏi - đáp kiến thức Ngữ văn 12 - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dụcHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam