Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Khắc Bảo Long
Ngày sinh: 1994
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Đại học (2019)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail: longzeus94@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHALED HOSSEINI DƯỚI GÓC NHÌN LIÊN VĂN HÓA
The characters in Khaled Hosseini’s novels under intercultural view

Tác giả: Lê Khắc Bảo Long Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 53 Năm: 2019
Quốc tế