Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Văn Hùng
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Duy Tân, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2020)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tranhung2050@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tác động của sáng kiến “Vành đai và con đường” đối với không gian an ninh và phát triển của Việt Nam
The impact of “Belt and Road Initiative” on Vietnam's security and development space

Tác giả: Trần Văn Hùng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 36 Năm: 2019
Quốc tế