Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Vũ Đình Anh
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2020)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Học viện Chính trị khu vực III, TP. Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vudinhanhhv3@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGUYỄN VĂN XUÂN VÀ VẤN ĐỀ CÔNG CHÚNG VĂN NGHỆ Ở VIỆT NAM (QUA TÁC PHẨM KHI NHỮNG LƯU DÂN TRỞ LẠI)
Nguyen Van Xuan and the issue of the literature - art’s viewers in Vietnam (Through the work “When the Farman Exile Returned”)

Tác giả: Vũ Đình Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 21 Năm: 2019
Quốc tế