Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phan Đức Tuấn
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Giải tích Toán học; Toán giải tích
Chuyên ngành giảng dạy: Toán cao cấp; Toán Giải tích; Toán ứng dụng
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - ĐHSP -ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 0983104202
E-mail: pdtuan@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-duc-tuan

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 18-10-1999 đến 11-11-2002: Giảng viên - Nhận công tác tại Khoa Toán - trường ĐHSP - ĐHĐN.
Từ 11-11-2002 đến 12-11-2004: Giảng viên - Đi học cao học tại trường Đại học KHTN - Đại học QGHN.
Từ 15-11-2004 đến 10-11-2008: Giảng viên - Học xong cao học về giảng dạy tại Khoa Toán - trường ĐHSP - ĐHĐN.
Từ 11-11-2008 đến 11-11-2011: Phó Trưởng Khoa - Đi làm NCS tại trường Đại học KHTN - Đại học QGHN.
Từ 14-11-2011 đến 01-12-2015: Phó Trưởng Khoa - Làm xong NCS về công tác tại Khoa toán - ĐHSP - ĐHĐN
Từ 02-12-2015 đến 31-08-2018: Trưởng Khoa - Khoa toán - ĐHSP - ĐHĐN
Từ 01-09-2018 đến nay: Trưởng phòng - Phòng Đào tạo

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay
Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn , Thành viên: Nguyễn Thị Thùy Dương ,Lê Hải Trung , Mã số: Đ2015-03-80
[2] Cấp Bộ: Tích chập của các toán tử tích phân dạng Fourier và ứng dụng
Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn , Thành viên: Trần Nhân Tâm Quyền ,Phạm Quý Mười , Mã số: B2009- ĐN03 - 35
[3] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng câu hỏi tự luận cho các học phần giải tích
Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn , Thành viên: Trần Nhân Tâm Quyền ,Nguyễn Hoàng Thành ,Lương Quốc Tuyển ,Phan Anh Tuấn , Mã số: T2010-03-02
[4] Cấp Bộ: Bài toán tối ưu không trơn: lý thuyết, một số giải thuật và ứng dụng
Chủ nhiệm: Phạm Quý Mười , Thành viên: Phan Đức Tuấn , Mã số: B2016-DNA-44-TT

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
SOME NEW RESULTS IN THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION TO THE VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEM AND ITS APPLICATION

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 31(05).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[2] Bài báo: Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động của hàm không trơn một biến.
APPLYING SEMISMOOTH NEWTON METHOD TO FIND FIXED POINTS OF NONSMOOTH FUNCTIONS OF ONE VARIABLE.

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(127) Trang: 37-40 Năm: 2018
[3] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN TÌM ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA HÀM KHÔNG TRƠN MỘT BIẾN
SEMISMOOTH NEWTON METHOD FINDS FIXED POINTS TO NONSMOOTH FUNCTIONS OF ONE VARIABLE

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phan Đức Tuấn, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2018
[4] Bài báo: MIỀN HỘI TỤ CỦA CHUỖI HÀM LŨY THỪA VỚI HỆ SỐ HỮU TỈ
CONVERGENCE DOMAINS OF POWER SERIES WITH RATIONAL COEFFICIENTS

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 33 Năm: 2017
[5] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Generalized newton method for non-continuous one-variable equations

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 19 Năm: 2017
[6] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Generalized newton method for non-continuous one-variable equations

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN (ngành: Toán, Ngôn ngữ, Giáo dục học) Số: 24(03) Trang: 19 Năm: 2017
[7] Bài báo: Một số tính chất cơ bản của đạo hàm Newton hàm một biến
Some basic properties of Newton derivative for one variable functions

Tác giả: Phạm Quý Mười, Phan Đức Tuấn, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(118) Trang: 94-98 Năm: 2017
[8] Bài báo: ỨNG DỤNG VÔ CÙNG BÉ TƯƠNG ĐƯƠNG TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ
Applying infinitesimal equivalence in calculation of function limits

Tác giả: Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 26 Năm: 2017
[9] Bài báo: TÍNH GIẢI ĐƯỢC CỦA PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN KỲ DỊ VỚI NHÂN GIẢI TÍCH VÀ PHÉP QUAY
Solvability of the singular integral equation with analytic kernels and rotations

Tác giả: Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 41 Năm: 2016
[10] Bài báo: Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng
Generalized convolutions associated with the integral transforms of Fourier type and the applications

Tác giả: Cộng Sự 1, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 7(02) Trang: 1-5 Năm: 2013
[11] Bài báo: Ứng dụng phương trình tích phân Volterra vào giải phương trình vi phân
Applications of volterra integral equation for the solvability differential equation

Tác giả: Cộng sự, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(40) Trang: 208 – 212 Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case
Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Phan Đức Tuấn Tạp chí: Analysis and Applications Số: 1(13) Trang: 1-12 Năm: 2015
[2] Bài báo: The finite Hartley new convolutions and solvability of the integral equations with Toeplitz plus Hankel kernels
The finite Hartley new convolutions and solvability of the integral equations with Toeplitz plus Hankel kernels

Tác giả: Phạm Kỳ Anh, Phan Đức Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí: Journal of Math Analysis and Applications Số: Trang: 537-549 Năm: 2013
[3] Bài báo: Operator properties and Heisenberg uncertainty principles for a un-unitary integral operator
Operator properties and Heisenberg uncertainty principles for a un-unitary integral operator

Tác giả: Phan Đức Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí: Integral Transforms and Special Functions Số: 23(1) Trang: 1--12 Năm: 2010
[4] Bài báo: Generalized convolutions relative to the Hartley transforms with applications
Generalized convolutions relative to the Hartley transforms with applications

Tác giả: Phan Đức Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí: Scientiae Mathematicae Japonicae Online Số: 1(70) Trang: 77-89 Năm: 2009

Sách - giáo trình
[1] Giải tích thực và Đại số tuyến tính - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam