Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Sinh
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 236 Bế Văn Đàn, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511 3733291
E-mail: sinhsp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-sinh

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2005 đến nay: - Giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Ứng dụng lý thuyết số nguyên Gauss để giải phương trình nghiệm nguyên
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Sinh , Mã số: T2012-03-18
[2] Cấp cơ sở (Trường): Ứng dụng nội suy Hermite vào việc giải và sáng tạo các bài toán sơ cấp
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Sinh , Mã số: T2009-03-53

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐẶC TRƯNG CỦA GIAN KHÔNG GIAN VỚI - MẠNG ĐẾM ĐƯỢC ĐỊA PHƯƠNG BỞI ẢNH CỦA KHÔNG GIAN METRIC KHẢ LI ĐỊA PHƯƠNG
Characteristics of spaces with locally countable cs-networks via images of locally separable metric spaces

Tác giả: Nguyễn Thị Sinh, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 47 Năm: 2017
[2] Bài báo: Characteristics of spaces with locally countable cs-networks by images of locally separable metric spaces
Characteristics of spaces with locally countable cs-networks by images of locally separable metric spaces

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Nguyễn Thị Sinh Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 24(03) Trang: 47-50 Năm: 2017
[3] Bài báo: HÀM PHÂN THỨC CHÍNH QUY VÀ ỨNG DỤNG
Regular rational functions and their applications

Tác giả: Nguyễn Thị Sinh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: Năm: 2016
[4] Bài báo: ỨNG DỤNG SỐ NGUYÊN GAUSS TRONG PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
USING GAUSSIAN INTEGERS IN INTEGER SOLUTION EQUATIONS

Tác giả: Nguyễn Thị Sinh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5[78], Trang: 155-158 Năm: 2014
[5] Bài báo: BÀI TOÁN NỘI SUY HERMITE VỚI HỆ ĐIỀU KIỆN CHỈ CHỨA ĐẠO HÀM BẬC NHẤT
HERMITE INTERPOLATION PROBLEM WITH THE CONDITION SYSTEM CONTAINING ONLY THE FIRST DERIVATIVE

Tác giả: Nguyễn Thị Sinh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6[47], Trang: 92-98 Năm: 2011
[6] Bài báo: NỘI SUY TAM THỨC BẬC HAI TRÊN MỘT ĐOẠN
INTERPOLATING THE POLYNOMIAL OF SECOND DEGREE ON A SECTION

Tác giả: Nguyễn Thị Sinh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(40) Trang: 154-157 Năm: 2010
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Giải tích 5 và đại số - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thôngNXB TTTT Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giải tích thực và Đại số tuyến tính - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam