Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Ngô Thị Bích Thuỷ
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1999
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2002)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hoà Châu, Hoàn Vang, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: bichthuydhdn@yahoo.com.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ngo-thi-bich-thuy

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1999: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2002: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1999 đến 01-01-2004: - Tốt nghiệp đại học (1999), thạc sĩ (2002) tại Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Từ 01-01-2004 đến nay: - Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG VIỆC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ
Tác giả: Ngô Thị Bích Thuỷ, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 233-239 Năm: 2014
[2] Bài báo: RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN THAO TÁC TƯ DUY PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP THÔNG QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
Tác giả: Ngô Thị Bích Thuỷ, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 111-122 Năm: 2014
[3] Bài báo: Nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho sv qua dạy các khái niệm liên quan đến dăy số
improvement of pedagogical skills for students through lessons about consequence conception

Tác giả: Ngô Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(50) Trang: 140 -143 Năm: 2012
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Giải tích 5 và đại số - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thôngNXB TTTT Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giải tích thực và Đại số tuyến tính - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam