Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Phương
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Toán sơ cấp; Phương pháp giảng dạy Toán
Chuyên ngành giảng dạy: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Phương pháp Toán sơ cấp; Phương pháo giảng dạy bộ môn Toán
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 457/9 Tôn Đức Thắng, ĐN
Điện thoại cơ quan: 0511.3733291
E-mail: haphuong.dhsp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-ha-phuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2001 đến Năm 2005: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Toán - Tin ; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng , Việt Nam
Từ Năm 2006 đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Phương pháp Toán sơ cấp Tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2005 đến nay: Giảng viên - Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): NGHIÊN CỨU VỀ ĐẠI LƯỢNG VÔ CÙNG BÉ, VÔ CÙNG LỚN ĐỂ ÁP DỤNG TRONG DẠY - HỌC TOÁN
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà Phương , Mã số: T2017-03-08
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ WEIERSTRASS ĐỐI VỚI HÀM GIẢI TÍCH
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà Phương , Mã số: SDDH09-03-04-CH

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VẬN DỤNG MÔ HÌNH CÁC KIỂU KIẾN THỨC TOÁN ĐỂ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Applying the model of mathematical knowledge types for teaching in training mathematical teachers in pedagogical universities

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Số đặc biệt Tháng 7/2019 Trang: 240-245 Năm: 2019
[2] Bài báo: PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS IN STATISTICS
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng sự Tạp chí: Vietnam Journal of Education Số: Volume 5 (December 2018) (English version) Trang: 195-201 Năm: 2019
[3] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÍ THUYẾT KIẾN TẠO
DEVELOPING PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CAPACITY FOR HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS THROUGH THE USE OF VISUAL IMAGES IN TEACHING UNDER THE DIRECTION OF THE CONSTRUCTIVISM THEORY

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 71 Năm: 2017
[4] Bài báo: MIỀN HỘI TỤ CỦA CHUỖI HÀM LŨY THỪA VỚI HỆ SỐ HỮU TỈ
CONVERGENCE DOMAINS OF POWER SERIES WITH RATIONAL COEFFICIENTS

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 33 Năm: 2017
[5] Bài báo: KHẢ NĂNG BIẾN ĐỔI BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỪ CHỨNG MINH SANG KHẢO SÁT CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI.
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng Sự 3 Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Số đặc biệt tháng 12/2016 Trang: 167-170 Năm: 2016
[6] Bài báo: ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH, CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC, TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG.
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 802-811 Năm: 2016
[7] Bài báo: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG HÌNH HỌC PHẲNG.
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương Tạp chí: KY hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III Số: Trang: 341-345 Năm: 2005
Quốc tế
[1] Bài báo: DEVELOPING PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS
Developing prospective mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching histograms

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng sự Tạp chí: The 1st International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education - ILITE 1 Số: Trang: 344-352 Năm: 2019
[2] Bài báo: A COGNITIVE APPROACH TO THE EVALUATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCIES
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, SOCIETY, AND CULTURE IN ASIAN CONTEXTS (LSCAC 2018) Số: LSCAC 2018 Trang: 926-940 Năm: 2019

Sách - giáo trình
[1] Giải tích 5 và đại số - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thôngNXB TTTT Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giải tích thực và Đại số tuyến tính - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam