Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Xuân Hội-Nghi Xuân-Hà Tĩnh
Quê quán: Hà Tĩnh
Dân tộc: kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Cử nhân sư phạm Vật lý, Tại: Trường ĐHSP-ĐHĐN - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa Vật lý-Trường ĐHSP-ĐHĐN
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ bán dẫn thấp chiều
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 37 Hà Xuân-Thanh Khê-TPĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenvanhieudn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyenvanhieu

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2001 đến Năm 2005: Trình độ - Đại học; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Cử nhân sư phạm Vật lý Tại Trường ĐHSP-ĐHĐN, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2007: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý lý thuyết-Vật lý toán Tại ĐHKHTN-ĐHQGHN, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2013: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý lý thuyết-Vật lý toán Tại ĐHKHTN-ĐHQGHN, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 16-12-2006 đến 02-03-2015: Giảng viên - Khoa Vật lý-Trường ĐHSP-ĐHĐN
Từ 02-03-2015 đến nay: Trưởng khoa Vật lý - Khoa Vật lý-Trường ĐHSP-ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Nguyễn Thị Xuân Hoài ,Bùi Đình Hợi ,Feranchuk I.D. , Mã số: T2017-TĐ-03-01
[2] Cấp cơ sở (Trường): Phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu , Mã số: T2017-TĐ-03-01
[3] Cấp cơ sở (Trường): Phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Nguyễn Thị Xuân Hoài ,Bùi Đình Hợi , Mã số: T2017-TĐ-03-01
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): PHƯƠNG PHÁP TT
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu , Mã số: 1
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Tính toán hiệu ứng âm điện từ trong hệ bán dẫn 2 chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu , Thành viên: Nguyễn Quang Báu , Mã số: DD2014-03-61
[6] Cấp cơ sở (ĐHĐN): lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng trong bán dẫn thấp chiều
Chủ nhiệm: Hoàng Đình Triển , Thành viên: Trần Bá Nam ,Lê Hồng Sơn ,Nguyễn Văn Hiếu , Mã số: DN2013
[7] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử,...)
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Nguyễn Văn Nghĩa , Mã số: 103.01-2011.18
[8] Cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng Âm-Điện-Từ trong các hệ thấp chiều
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Cộng sự , Mã số: QGTĐ. No. 12. 01
[9] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng giáo trình Vật lý Đại cương 1theo chuẩn Đại học Mỹ nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy sinh viên Đại Học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu , Thành viên: Lê Hồng Sơn ,Nguyễn Nhật Quang , Mã số: T2012-03-18
[10] Cấp Bộ: Khảo sát hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu , Thành viên: Nguyễn Quang Báu , Mã số: B2009-ĐN03-40
[11] Cấp cơ sở (Trường): Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu , Mã số: T2008-03-25-49
[12] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Bùi Đình Hợi ,Nguyễn Thị Xuân Hoài , Mã số: 2017-TĐ-03-01
[13] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Xuân Hoài ,Nguyễn Văn Hiếu ,Bùi Đình Hợi , Mã số: 2017-TĐ-03-01
[14] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu , Mã số: 2017TĐ-03-01

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT SPIN QUỸ ĐẠO LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MoS2 ĐƠN LỚP
EFFECT OF SPIN-ORBIT COUPLING ON ELECTRONIC PROPERTIES OF MONOLAYER MoS2

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 8 Năm: 2018
[2] Bài báo: TRƯỜNG ÂM ĐIỆN TỪ TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VỚI THẾ CAO VÔ HẠN
THE ACOUSTOMAGNETOELECTIC FIELD IN A QUANTUM WELL WITH AN INFINITY POTENTIAL

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 10 Năm: 2017
[3] Bài báo: SỰ PHỤ THUỘC TRƯỜNG ÂM ĐIỆN TỪ LÊN MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP
The dependence of an acoustomagnetoelectic field on some quantities in a doped superlattice

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 1 Năm: 2016
[4] Bài báo: Sự phụ thuộc của trường âm điện từ lên một số đại lượng trong siêu mạng pha tạp
Sự phụ thuộc của trường âm điện từ lên một số đại lượng trong siêu mạng pha tạp

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 18 Trang: 1-4 Năm: 2016
[5] Bài báo: influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current in a doping superlattice
influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current in a doping superlattice

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học & Công nghệ - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Số: 52-3C Trang: 428-434 Năm: 2014
[6] Bài báo: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Doping Superlattice
The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Doping Superlattice

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Nghĩa Tạp chí: the 8th national conference SPMS Số: Trang: Năm: 2013
[7] Tham luận: Lý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn khi có mặt từ trường
The quantum theory of the absorption coeficience of the electromagnetic wave by confined electron in quantum wire with the infinity potential in the precence magnetic

Tác giả: Hoàng Đình Triển, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc Số: Trang: 237-242 Năm: 2013
[8] Bài báo: The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices
The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics Số: vol 28, No 1S Trang: 63-68 Năm: 2012
[9] Bài báo: Hiệu Ứng Âm Điện Từ Trong Hố Lượng Tử
Acoustomagnetoelectric effect in a quantum well

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Thuỳ Trang Tạp chí: Tạp chí khoa học và Giao dục, trường ĐHSP-ĐHĐN Số: Trang: 20-25 Năm: 2012
[10] Bài báo: Cộng Hưởng Tham Số Phonon Âm và Phonon Quang Trong Siêu Mạng
Parametric Resonance of Acoustic and Optical Phonons in a Superlattice

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 93-98 Năm: 2011
[11] Bài báo: Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong trong dây lượng tử hình chữ nhật
Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in a Rectangular Quantum Wire.

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 91-97 Năm: 2010
[12] Bài báo: The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice
The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Trần Công Phong, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Communication in Physics Số: Trang: 249-255 Năm: 2010
[13] Tham luận: The influence of an external magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattices
The Influence of an External magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattice

Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa hoc vật liệu lần thứ 6 Số: Trang: 452-457 Năm: 2009
[14] Bài báo: Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice
Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice

Tác giả: Trần Công Phong, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Số: Trang: 131-136 Năm: 2009
[15] Bài báo: The nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical wire
The nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical wire

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: the 33th national conference on theoretical physics Số: Trang: Năm: 2008
[16] Tham luận: Investigation the nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the two dimensional systems
Investigation the nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the two dimensional systems

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: the 32th national conference on theoretical physics Số: Trang: Năm: 2007
Quốc tế
[1] Bài báo: Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion
Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion

Tác giả: Feranchuk I.D., Dụng Văn Lữ, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiếu Tạp chí: Europen physics Journal D Số: 73 Trang: 110 Năm: 2019
[2] Bài báo: Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field
Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field

Tác giả: P.D. Khang, Vo T.T. Vi, Doan V. Thuan, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Sỹ Chương, Huỳnh V. Phúc, Bùi Đình Hợi, Lê T.T. Phương, Nguyen Q. Cuong, Dụng Văn Lữ, Nguyễn Ngọc Hiếu Tạp chí: Chemical physics Số: 524 Trang: 101-105 Năm: 2019
[3] Bài báo: First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain
First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Indian Journal of Physics Số: 4 Trang: 447-452 Năm: 2018
[4] Bài báo: Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering
Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: 3 Trang: 1-7 Năm: 2018
[5] Bài báo: Tuning the electronic properties, effective mass and carrier mobility of MoS2 monolayer by strain engineering
Tuning the electronic properties, effective mass and carrier mobility of MoS2 monolayer by strain engineering

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: 1 Trang: 730-736 Năm: 2018
[6] Bài báo: Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2
Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: journal appied of physics Số: 123 Trang: 034301(1-7) Năm: 2018
[7] Bài báo: Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/atimonene heterostructure
Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/atimonene heterostructure

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Superlattices and Microstructures Số: 112 Trang: 554-560 Năm: 2017
[8] Bài báo: First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces
First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: 122 Trang: 104301 (1)-104301(7) Năm: 2017
[9] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene
Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Optical Materials-Elsevier Số: 69 Trang: 328-332 Năm: 2017
[10] Bài báo: Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion
Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: Trang: Năm: 2017
[11] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene
Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: Trang: Năm: 2017
[12] Bài báo: Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations
Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal Molecular Simulation Số: 2 Trang: 86-91 Năm: 2017
[13] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well
Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Optik - International Journal for Light and Electron Optics Số: 22 Trang: 10519-10526 Năm: 2016
[14] Bài báo: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Acoustomagnetoelectric Effect in a Doped Superlattice
The Influence of the Electromagnetic Wave on the Acoustomagnetoelectric Effect in a Doped Superlattice

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: PIERS-Progress In Electromagnetics Research Symposium Số: 8 Trang: 3888-3892 Năm: 2016
[15] Bài báo: Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study
Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Solid State Communications Số: Trang: Năm: 2016
[16] Bài báo: Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study
Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Solid State Communications Số: 237 Trang: 10-13 Năm: 2016
[17] Bài báo: The Dependence of a Quantum Acoustoelectric Current on Some Qualities in a Cylindrical Quantum Wire with an Infinite Potential GaAs/GaAsAl
The Dependence of a Quantum Acoustoelectric Current on Some Qualities in a Cylindrical Quantum Wire with an Infinite Potential GaAs/GaAsAl

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Materials Transactions Số: 9 Trang: 1408-1411 Năm: 2015
[18] Bài báo: Peierls instability in (5,5) and (9,0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap
Peierls instability in (5,5) and (9,0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng sự Tạp chí: Số: 08 Trang: 1614-1618 Năm: 2014
[19] Bài báo: the influence of the electromagnetic wave on the quantum acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic potential
the influence of the electromagnetic wave on the quantum acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic potential

Tác giả: Nguyến Quang Báu, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Progress in electromagnetics research symposium Số: 8 Trang: 1949-1953 Năm: 2014
[20] Bài báo: The Influence of an Electromagnetic Wave on the Acoustoelectric Current in a Rectangular Quantum Wire with an Infinite Potential
The Influence of an Electromagnetic Wave on the Acoustoelectric Current in a Rectangular Quantum Wire with an Infinite Potential

Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (SCIE) Số: Trang: 410-416 Năm: 2013
[21] Bài báo: The Influence of a Strong Electromagnetic Wave (Laser Radiation) on the Hall Coefficient in Doped Semiconductor Superlattices with an In-plane Magnetic Field
The Influence of a Strong Electromagnetic Wave (Laser Radiation) on the Hall Coefficient in Doped Semiconductor Superlattices with an In-plane Magnetic Field

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Bùi Đình Hợi Tạp chí: Progress In Electromagnetics Research Symposium USA(SCIE) Số: Trang: 416-422 Năm: 2013
[22] Bài báo: The quantum acoustoelectric current in a doped superlattice GaAs:Si/GaAs:Be
The quantum acoustoelectric current in a doped superlattice GaAs:Si/GaAs:Be

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu Tạp chí: Superlattices and Microstructure. ELSEVIER (SCI) Số: Trang: 121-130 Năm: 2013
[23] Bài báo: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Quantum Well
The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Quantum Well

Tác giả: Nguyến Quang Báu, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (SCIE) Số: Trang: 466-472 Năm: 2013
[24] Tham luận: The Quantum Theory of The Acoustoelectric current in a Compositional Superlattice
The Quantum Theory of The Acoustoelectric current in a Compositional Superlattice

Tác giả: Nguyến Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: 1st International Workshop on Theoretical Số: Trang: Năm: 2013
[25] Bài báo: The Influence of the electromagnetic Wave on the Nonlinear Acoustoelectric Effect in a Superlattice
The Influence of the electromagnetic Wave on the Nonlinear Acoustoelectric Effect in a Superlattice

Tác giả: Nguyến Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (SCIE) Số: Trang: 1048-1053 Năm: 2012
[26] Bài báo: Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation
Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Journal of the Korean Physical Society (SCI) Số: Trang: 2026-2031 Năm: 2012
[27] Bài báo: The quantum acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic potential
The quantum acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic potential

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Vũ Nhân, Nguyến Quang Báu Tạp chí: Superlattices and Microstructure. ELSEVIER(SCI) Số: Trang: 921-930 Năm: 2012
[28] Bài báo: Theory of acoustomagnetoelectric effect in a superlattice
Theory of acoustomagnetoelectric effect in a superlattice

Tác giả: Nguyến Quang Báu, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (SCIE) Số: Trang: 342-347 Năm: 2010

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2013.
[2] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2011.
[3] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2010.
[4] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2014, Ngày 01-01-1900.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (2)
1 Nguyễn Thị Hương

Đề tài: Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử với hố thế cao vô hạn.

Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN 2014 2015
2 Vũ Thị Dịu

Đề tài: Lý thuyết lượng tử về ảnh hưởng của sóng điện từ lên hiệu ứng âm điện từ trong siêu mạng pha tạp

Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN 2014 2015