Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Dương Thị Tuyết
Ngày sinh: 1959
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Quê quán: Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1980
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1999)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử thế giới
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử thế giới; Lịch sử văn minh thế giới
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Quang Thành, Hoà Khánh, Liên Chiểu
Điện thoại cơ quan:
E-mail: duongthituyetdhsp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~duong-thi-tuyet

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1980: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1999: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1980 đến 01-01-1994: -  Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
Từ 01-01-1994 đến nay: - Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG DẠY HỌC LSVN (Chương trình chuẩn) Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Mã số: Đ2012-03-33
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam (chương trình chuẩn) ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Thành viên: Trương Trung Phương ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2012 - 03 - 33
[3] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Thành viên: Lê Thị Mai ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: T2011
[4] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn câu hỏi thi (trắc nghiệm) các học phần Đại cương lịch sử Việt Nam, Các tôn giáo ở Việt Nam, Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới thuộc ngành Sư phạm Lịch sử
Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền , Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng ,Dương Thị Tuyết , Mã số: T2010-03-41
[5] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Lê Thị Mai ,Dương Thị Tuyết , Mã số: T2010
[6] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng tài liệu thành văn để dạy học lịch sử thế giới cận đại (1870-1917) ở trường trung học chuyên ban (Ban KHXH)
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Mã số:
[7] Cấp cơ sở (Trường): Việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở Trường Trung học cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Mã số: T01 - 16 - 06

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Một số biện pháp khai thác hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các Trường THPT thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Dương Thị Tuyết Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12 (61), Quy?n II Trang: 141 - 151 Năm: 2012
[2] Bài báo: Di tích lịch sử và vai trò của việc sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT
Tác giả: Dương Thị Tuyết Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Số: 4 (03) Trang: 80 - 86 Năm: 2012
[3] Bài báo: Một số vấn đề giáo dục lịch sử hiện nay
Tác giả: Dương Thị Tuyết Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 84 - 91 Năm: 2011
[4] Tham luận: Mấy suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
Tác giả: Dương Thị Tuyết Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học sư phạm, công trình chào mừng 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng và 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm, Số: Trang: 68 - 73 Năm: 2010
[5] Tham luận: Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở Trường Trung học phổ thông
Tác giả: Dương Thị Tuyết Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Nữ cán bộ công chức Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: Trang: Năm: 2004
Quốc tế