Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hồ Thị thuý Hằng
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Diễn Bích - Diễn Châu - Nghệ An
Quê quán: Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tâm lý học xã hội, Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2009
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học; Tâm lý học trẻ em tuổi mầm non; Tâm lý học đại cương; Công tác xã hội
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 74 Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Tp.ĐN
Điện thoại cơ quan: 02363733288
E-mail: hothuyhang0807@gmail.com; htthang@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ho-thi-thuy-hang-tlgd

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2005 đến Năm 2009: Trình độ - Đại học; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý học xã hội Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2013 đến Năm 2017: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý học chuyên ngành Tại Học viện Khoa học xã hội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2010 đến nay: Giảng viên - Khoa Tâm lý - Giáo dục, Đại học Sư phạm - ĐH ĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu Stress của giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Hồ Thị thuý Hằng , Thành viên: Hoàng Thế Hải , Mã số: T2018-TN-05
[2] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Thị Lâm ,Lê Mỹ Dung Dung ,Lê Thị Duyên Duyên ,Hồ Thị thuý Hằng ,Bùi Văn Vân , Mã số: 6/GCN-SKHCN
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Mỹ Dung ,Lê Thị Duyên Duyên ,Hồ Thị thuý Hằng ,Lê Thị Lâm ,Bùi Văn Vân , Mã số: 06/GCN-SKHCN
[4] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu thích nghi trắc nghiệm tranh vẽ “Con vật không có thật” vào chẩn đoán hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Hồ Thị thuý Hằng , Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: T2016 – 03 - 06
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học và biện pháp can thiệp
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Hồ Thị thuý Hằng ,Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: Đ2012-03-13

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Biện pháp tâm lý – giáo dục nhằm giảm thiểu hành vi hung tính cho trẻ mẫu giáo
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY Hội thảo Quốc tế Tâm lý học và Đạo đức nghề Tâm lý học Số: Trang: 475-483 Năm: 2019
[2] Bài báo: Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở tại Kiên Giang
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý học Số: Trang: Năm: 2019
[3] Bài báo: Mối quan hệ giữa cách ứng phó với mức độ stress của giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: TC Tâm lý học Số: 1/2019 Trang: 63-75 Năm: 2019
[4] Bài báo: Mối quan hệ giữa cách ứng phó với mức độ stress của giáo viên mầm non trên địa bàn TP Đà Nẵng
The relationship between how to respond to stress levels of preschool teachers in Da Nang city

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: Tâm lý học Số: 1 (238) Trang: 63-74 Năm: 2019
[5] Bài báo: Tương quan giữa hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn với một số yếu tố tác động
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY HTKH quốc gia Tâm lý học và sự phát triển bền vững Số: Trang: 214-219 Năm: 2018
[6] Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến stress của giáo viên mầm non
Factors affecting the stress of preschool teachers

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY Hội thảo Tâm lý học đường tần VI, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: Trang: 895-902 Năm: 2018
[7] Bài báo: Các yếu tố ảnh hướng đến stress của giáo viên mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 6, Nxb Đại học sư phạm, tr895-903
Tác giả: Hoàng Thế Hải, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY HTKH Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 6 Số: Trang: 895-903 Năm: 2018
[8] Bài báo: Thực trạng hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Current Status of Aggressive Behaviors of Preschool Children in Da Nang City

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability” Số: Trang: Năm: 2018
[9] Bài báo: THE FACTORS AFFECTING THE CAPACITY PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS - OVERVIEW OF ARGUMENTS
Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên - Nghiên cứu tổng quan

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Lê Thị Duyên Duyên Tạp chí: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability” Số: Trang: Năm: 2018
[10] Bài báo: Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[11] Bài báo: Thực trạng hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn (nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: Taph chí Tâm lý học xã hội Số: 6 Trang: Năm: 2017
[12] Bài báo: Mô hình thực tập tâm lý học đường tại các trường thực hành sư phạm vệ tinh cho sinh viên ngành cử nhân tâm lý học
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY hội thảo Quốc tế “Đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục” Số: Trang: Năm: 2016
[13] Bài báo: Định hướng ý nghĩa giá trị sống của học sinh trường THPT Phạm Phú Thứ, huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[14] Bài báo: Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo: nguyên nhân và những biện pháp tác động từ phía gia đình
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: TC Tâm lý học xã hội Số: 11 Trang: 36-41 Năm: 2016
[15] Bài báo: Nhận thức về giá trị sống của học sinh trung học phổ thông huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” tháng 7/ 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[16] Bài báo: Phương pháp tranh vẽ “Con vật không có thật” trong chẩn đoán trẻ tiểu học có biểu hiện hành vi hung tính
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” tháng 7/ 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[17] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
The toolkit evaluation results graduate internships for students of social work at the University of Pedagogy - UD

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực cho giảng viên giảng dạy ngành công tác xã hội ở các trường Đại học, cao đẳng hiện nay" Bộ Giáo dục và Đào tạo Số: 12/ 2015 Trang: Trang 71-82 Năm: 2015
[18] Bài báo: NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH THPT HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH
PSYCHOLOGICAL CONSU¬¬¬LTATION NEEDS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN KIM BOI DISTRICT, HOA BINH PROVINCE

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY hội thảo khoa học Hỗ trợ sức khoẻ tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn Số: Trang: 83-89 Năm: 2015
[19] Bài báo: Can thiệp của gia đình đối với trẻ có biểu hiện hành vi hung tính
Family intervention in the aggression behavior of children

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY hội thảo Nghệ thuật trị liệu trong Giáo dục mầm non Số: 1 Trang: 108-112 Năm: 2015
Quốc tế
[1] Bài báo: Thực trạng trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý và nhận thức của cha mẹ
CURRENT STATES OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN AND PARENTS’ AWARENESS ABOUT CARING AND EDUCATING CHILDREN WITH THIS SYNDROME

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability” Số: Trang: 332-337 Năm: 2018
[2] Bài báo: The factors affecting the capacity professional orientation of students - overview of arguments
The factors affecting the capacity professional orientation of students - overview of arguments

Tác giả: Lê Thị Duyên, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: The 7th International conference on sciences and social sciences: “Innovative research for stability and sustainability” Số: Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: Phương pháp chẩn đoán và can thiệp đối với trẻ có biểu hiện thành vi hung tính
Methods of diagnosis and intervention for children with aggressive behaviors

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: the 1st International conference on reseach in Education, Arts, Management and Science Số: Trang: 405-412 Năm: 2015

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình Tâm lý học giáo dục - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] GIAO TIÊP SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam