Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Võ Thị Bảy
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Văn học thiếu nhi
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 05 Phạm Như Xương, Liên chiểu, Tp.ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: sevenstar6985@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~vo-thi-bay

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2008 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Văn học ; Chuyên ngành - Văn học Việt Nam Tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-11-2010 đến nay: giảng viên - Khoa GD Tiểu học

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Investigation into expressive reading and story telling ability of students majoring in primary education at University of Education - The University of Da Nang

Tác giả: Võ Thị Bảy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 35 Năm: 2017
[2] Bài báo: CÁC KIỂU NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KINH DỊ CỦA THẾ LỮ
Different types of characters in horror stories by The Lu

Tác giả: Võ Thị Bảy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 27 Năm: 2016
[3] Bài báo: TÌM HIỂU BÀI HỌC GIÁO DỤC THIẾU NHI QUA CHUYỆN HOA CHUYỆN QUẢ CỦA PHẠM HỔ
Moral lessons for teenagers through The Stories of Fruits and Flowers by Pham Ho

Tác giả: Võ Thị Bảy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 109 Năm: 2016
Quốc tế