Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Yên Cường, ý Yên, Nam Định
Quê quán: Yên Cường, ý Yên, Nam Định
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1985
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: phó trưởng khoa
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1995)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục giới tính; Giáo dục học; Giáo dục mầm no
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 56 Thanh Long, ĐN
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 02363835048
E-mail: nguyet1567@yahoo.com; ntnguyet181062@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-nguyet

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1985: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1995: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1985 đến 01-01-1995: - Giảng viên Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng 
Từ 01-01-1995 đến nay: - Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2006 đến nay: - Phó Trưởng Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông khu vực miền Trung
Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn , Thành viên: Nguyễn Thị Nguyệt ,Bùi Văn Vân , Mã số: Đ2012-03-26
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi các học phần Giáo dục học
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Nguyệt , Thành viên: Phạm Thị Thu Hà ,Trần Thị Nghi ,Đào Thị Vân Hồng , Mã số: T2010-03-37

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thiết kế bài học nhằm rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học.
Tác giả: Lê Thị Lâm, Nguyễn Thị Nguyệt Tạp chí: KY hội thảo cán bộ trẻ các Trường Sư phạm toàn quốc 2018. Số: Trang: Năm: 2018
[2] Bài báo: Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh trường THCS Lê Ngọc Giá, Điện Bàn, Quảng Nam
psychological difficulties of students when learning in secondary school Le Ngoc Gia, Dien Ban, Quang Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Bùi Thị Thanh Diệu Tạp chí: kỷ yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 Số: Trang: 455-467 Năm: 2016
[3] Bài báo: Tính tích cực học tập và vấn đề tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo tín chỉ
Positive learning and positive issues of student learning activities in the training credits

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Nguyễn Thị Nguyệt Tạp chí: Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN Số: 5 (4) Trang: 111-114 Năm: 2012
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Đánh giá trong giáo dục mầm non - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Sư phạm học tiểu học - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam