Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Trâm Anh
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thanh Hoá
Quê quán: Thanh Hoá
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tâm lý giáo dục, Tại: Đại học Sư phạm Voronezh, CHLB Nga - Russian Federation, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng khoa
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục; Tâm lý học đường; Tâm lý giáo dục; Tâm lý xã hội
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 598 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: anhnguyentlgd@yahoo.com.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nttanh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2000 đến Năm 2005: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý giáo dục Tại Đại học Sư phạm Voronezh, CHLB Nga, Russian Federation
Từ Năm 2006 đến Năm 2009: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý giáo dục Tại Đại học Sư phạm Voronezh, CHLB Nga, Russian Federation

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 03-01-2010 đến 06-01-2010: - Là giảng viên hợp đồng công nhật tại khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 06-01-2010 đến nay: - Là giảng viên tại khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: KHCNĐN-2018
[2] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Thị Lâm ,Lê Mỹ Dung , Mã số: KHCNĐN-2018
[3] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Thị Lâm , Mã số: KHCNĐN-2018
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Mỹ Dung ,Lê Thị Duyên Duyên ,Hồ Thị thuý Hằng ,Lê Thị Lâm ,Bùi Văn Vân , Mã số: 06/GCN-SKHCN
[5] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu thích nghi trắc nghiệm tranh vẽ “Con vật không có thật” vào chẩn đoán hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Hồ Thị thuý Hằng , Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: T2016 – 03 - 06
[6] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu thích nghi trắc nghiệm tranh vẽ “Con vật không có thật” vào chẩn đoán hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: T2016 – 03 - 06
[7] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu thích nghi trắc nghiệm tranh vẽ “Con vật không có thật” vào chẩn đoán hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: T2016 – 03 - 06
[8] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu thích nghi trắc nghiệm tranh vẽ “Con vật không có thật” vào chẩn đoán hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: T2016 – 03 - 06
[9] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu thích nghi trắc nghiệm tranh vẽ “Con vật không có thật” vào chẩn đoán hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: T2016 – 03 - 06
[10] Cấp cơ sở (ĐHĐN): HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: Đ2015-03-71
[11] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng quy trình thực hành-thực tập cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: T2013-03-26
[12] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng quy trình thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Bùi Đình Tuân , Mã số: T2013-03-26
[13] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học và biện pháp can thiệp
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Hồ Thị thuý Hằng ,Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: Đ2012-03-13
[14] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thí điểm tại Quận Cẩm Lệ)
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: T2014-03-31
[15] Cấp Bộ: Công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối tình dục nơi công cộng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh ,Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: B2016-DNA-09-TT
[16] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Mã số: KHCNĐN-2018

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở tại Kiên Giang
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý học Số: Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: Giáo dục kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Thị Lâm Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Tâm lý học đường lần VI Số: Trang: Năm: 2018
[3] Bài báo: Tương quan giữa hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn với một số yếu tố tác động
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY HTKH quốc gia Tâm lý học và sự phát triển bền vững Số: Trang: 214-219 Năm: 2018
[4] Bài báo: Nhận thức của giáo viên về phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Thị Lâm Tạp chí: TC Khoa học và Phát triển Thành phố Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: Nghiên cứu về những khó khăn khi ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp ở học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[6] Bài báo: Độ tin cậy và tính hiệu lực của thang đo EMIN trong đánh giá và đo lường trí tuệ cảm xúc của thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[7] Bài báo: Dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể về hành vi bạo lực học đường của học sinh Trung học.
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[8] Bài báo: Quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường Trung học Phổ thông huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: Năm: 2017
[9] Bài báo: Cách ứng phó với stress của bệnh nhân ung thư: Nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn Tạp chí: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2017
[10] Bài báo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CẦU KÈ TỈNH TRÀ VINH
Management of environmental protection education in high schools of Cau Ke district, Tra Vinh province

Tác giả: Dương Tiến Dũng, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 93 Năm: 2017
[11] Bài báo: Mô hình thực tập tâm lý học đường tại các trường thực hành sư phạm vệ tinh cho sinh viên ngành cử nhân tâm lý học
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY hội thảo Quốc tế “Đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục” Số: Trang: Năm: 2016
[12] Bài báo: Định hướng ý nghĩa giá trị sống của học sinh trường THPT Phạm Phú Thứ, huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[13] Bài báo: Nghiên cứu đề xuất chương trình hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường THCS thành phố Đà Nẵng
Research program of acitivies to support school psychology in secondary schools in Danang city

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 8(105).2016 Trang: 1-6 Năm: 2016
[14] Bài báo: Phương pháp tranh vẽ “Con vật không có thật” trong chẩn đoán trẻ tiểu học có biểu hiện hành vi hung tính
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” tháng 7/ 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[15] Tham luận: Phát triển tâm lý học học đường: Những giải pháp về chuyên môn và quản lý
Advancing school psychology: professional and managerial solutions

Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” Số: 1 Trang: 9-14 Năm: 2016
[16] Tham luận: Phát triển tâm lý học học đường: Những giải pháp về chuyên môn và quản lý
Advancing school psychology: professional and managerial solutions

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” Số: 1 Trang: 9-14 Năm: 2016
[17] Bài báo: Can thiệp của gia đình đối với trẻ có biểu hiện hành vi hung tính
Family intervention in the aggression behavior of children

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY hội thảo Nghệ thuật trị liệu trong Giáo dục mầm non Số: 1 Trang: 108-112 Năm: 2015
[18] Bài báo: KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TÂY SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Psychological difficulties of the pupils of Tay Son secondary school in Danang city

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 91 Năm: 2015
[19] Bài báo: Bàn về chương trình Hỗ trợ tâm lý học đường trong bối cảnh Giáo dục Việt Nam hiện nay
Discuss about program assistance school psychology in the context of Vietnam education today

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường Số: Trang: 35-40 Năm: 2014
[20] Bài báo: [4] Nghiên cứu mức độ và đặc điểm cấu thành trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐHSP – ĐHĐN
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Số 9 (70) Trang: 15 - 19 Năm: 2013
[21] Bài báo: Mô hình thực hành-thực tập tại các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay
Model in practice-practice training base of social work in Vietnam at present

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY HTKH Quốc tế ngày công tác xã hội thế giới tại Việt Nam Số: ISBN 02.01.18/21-D Trang: 377-382 Năm: 2013
[22] Tham luận: Bàn về nguyên nhân tác động và các mặt biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học
Discussions of causes and behaviors of elementary students with arrogance

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3. NXB Đại học Sư phạm TP HCM Số: Trang: 450-457 Năm: 2012
[23] Bài báo: Quy trình sàng lọc sơ bộ học sinh tiểu học có biểu hiện hành vi hung tính
Preliminary processes of screening elementary school students with manifestations of aggressive behavior

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số: 11[60] Trang: 58 - 63 Năm: 2012
[24] Bài báo: Một số vấn đề lý luận về nhu cầu hoạt động tập thể của người già trong xã hội hiện đại
SOME THEORETICAL ISSUES ABOUT COLLECTIVE ACTIVITY NEEDS FOR OLDER PEOPLE IN MODERN SOCIETY

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Linh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 180 - 188 Năm: 2011
[25] Tham luận: Thấu cảm - phẩm chất quan trọng của nghề giáo
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm Số: Trang: 11-20 Năm: 2010
[26] Tham luận: Về tầm quan trọng và ảnh hưởng của bộ môn Tâm lý học đến quá trình đào tạo giáo viên tương lai ở các trường Sư Phạm
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học trong các trường Đại học Sư Phạm Số: Trang: 15-18 Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Current Situation of Management of Professional Educational Activities for High School Students in Dien Ban Town, in Quang Nam Province, Vietnam

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Hà Văn Hoàng Tạp chí: Международный академический вестник Số: 2 Trang: 26-33 Năm: 2019
[2] Tham luận: Готовность студентов изменить себя с учетом понимания проблем другого
Готовность студентов изменить себя с учетом понимания проблем другого

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Материалы международной научно-практической конференции. Рязань Số: Trang: 184-189 Năm: 2012
[3] Bài báo: Особенности смысложизненных ориентаций студентов – будущих психологов
Особенности смысложизненных ориентаций студентов – будущих психологов

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Trofimova N.M. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục đại học ngày nay. Moscow Số: 6 Trang: 46-50 Năm: 2009
[4] Tham luận: Становление личностных качеств студентов, обучающих на психолого-педагогическом факультете
Становление личностных качеств студентов, обучающих на психолого-педагогическом факультете

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Образование – XXI век: Современное образование в условиях мировых тенденций социализации личности : материалы VI международной научно-практической конференции «Образование – XXI век». – Воронеж Số: Trang: 197-200 Năm: 2009
[5] Bài báo: Особенности личностной адаптации студентов-психологов к вузовскому образованию
Особенности личностной адаптации студентов-психологов к вузовскому образованию

Tác giả: Trofimova N.M., Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Tạp chí trường Đại học tổng hợp (Đại học quản lý). Moscow Số: Trang: 114-115 Năm: 2009
[6] Tham luận: Отношение студентов-психологов к себе и другому человеку – условие позитивной личностной адавтации к вузовскому образованию
Отношение студентов-психологов к себе и другому человеку – условие позитивной личностной адавтации к вузовскому образованию

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций : материалы международной научно-практической конференции Số: Trang: 150-153 Năm: 2009
[7] Tham luận: Особенности выбора профессии психолога вьетнамскими психологами
Особенности выбора профессии психолога вьетнамскими психологами

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Voronezh Số: Trang: 37 - 41 Năm: 2008
[8] Tham luận: Формирование cмысложизненных ориентаций студентов-психологов в процессе личностной адаптации к вузовскому образованию
Формирование cмысложизненных ориентаций студентов-психологов в процессе личностной адаптации к вузовскому образованию

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí: Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Borissoglev Số: Trang: 198 - 200 Năm: 2008
[9] Bài báo: Актуальные проблемы подготовки психологов во Вьетнаме
Актуальные проблемы подготовки психологов во Вьетнаме

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Trofimova N.M. Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: 41 – 44 Năm: 2007

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình Tâm lý học giáo dục - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam